---


Maandag 26 september 2006
*

Laatste update: 18:20 uur


Persberichten Regiopolitie IJsselland


Zwolle: alweer koperen leiding gestolen


Van het dak van een gebouw aan de Molenweg is een grote hoeveelheid koperen leiding weggenomen.
Wanneer de diefstal heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. De schade loopt in de duizenden euro’s.

 

Zwolle: man doet aangifte van poging beroving


Een 36-jarige inwoner van Zwolle heeft bij de politie aangifte gedaan van een poging van beroving.
De man fietste maandag rond 22.10 uur naar zijn werk, toen hij stilstond voor de verkeerslichten op de kruising Marsweg/Ittersumallee.
Terwijl hij staat te wachten wordt er van achteren getrokken aan zijn rugzak door een voor hem onbekende jongen.
Deze zat als passagier achterop een scooter bij een eveneens voor hem onbekende jongen.
Omdat de man de tas niet afstond, werd hij omver geduwd, waarna de jongens er op de scooter vandoor gingen.
Het gaat om twee blanke jongens van rond de 17 jaar.
Beide droegen een baseballpet met een NY (New York Yankees) logo, een donkere broek en witte sportschoenen.
De bestuurder droeg een spijkerjas met lichte mouwen; de passagier een donkere, waarschijnlijk lederen, jas.
Getuigen worden opgeroepen zich te melden op telefoonnummer 0900-8844.

 

Deventer: weer poging tot brandstichting auto

Een aan de Heuvel geparkeerde personenauto is gistermorgen rond 09:33 uur na een inbraak in brand gestoken.
Nadat een portierruit was ingeslagen, is getracht één van de stoelen in brand te steken, maar het vuur is vanzelf uitgegaan.

Staphorst: inbraak in bedrijf


Maandagmorgen rond 00.40 uur is ingebroken in een bedrijf aan de Wethouder Kuijersstraat.
De voordeur van het pand werd geforceerd en er werd een aantal computerkasten en schermen weggenomen.
De schade is nog onbekend.

 

Steenwijk: illegaal afval verbranden


Maandagavond omstreeks 19.45 uur werd gemeld dat er afval verbrand zou worden aan de Doctor Dreesstraat.
Een bewoner was achter zijn woning een berg afval aan het verbranden.
In de brandende en smeulende resten vond men geverfd plaatwerk, ijzeren frame, kunststof pijp, autostoel en behandeld hout.

De man heeft het vuur gedoofd. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

 

Raalte: man doet aangifte van bedreiging en mishandeling


Op maandagmiddag heeft een 20-jarige man uit Raalte aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling.
De man had op zondagochtend even na 09.30 uur op de Zwolsestraat onenigheid gehad met een 41-jarige man uit Harderwijk.
Hierbij voelde de 20-jarige man zich bedreigd door de 41-jarige man. Ook kreeg de Raaltenaar nog een klap in zijn gezicht.
De politie heeft de aangifte in behandeling genomen.

 

Hardenberg: apparatuur hennepkweek in beslaggenomen


Maandag is op een zolder in een woning aan de Singelberg de groeiapparatuur voor hennepkweek inbeslaggenomen.
De 220 planten waren reeds geoogst en werden niet meer aangetroffen. De electriciteit werd ‘buiten’ de meter om betrokken.
Het energiebedrijf zal aangifte van diefstal stroom doen. Tegen de 28-jarige bewoner is proces-verbaal opgemaakt.
Na verhoor is hij met een dagvaarding in vrijheid gesteld.

 

Hardenberg: bekeuringen bij verkeerscontroles


Bij verschillende verkeerscontroles in de gemeente zijn maandagmiddag 42 bekeuringen uitgeschreven.
dat gebeurde in 31 gevallen, omdat bestuurders hun gordel niet droegen en zes keer voor opgevoerde bromfietsen
In twee gevallen bevond zich een radardetector in de auto en twee voertuigen hadden onleesbare kentekenplaten.
Er werd o.a. gecontroleerd op de Koningsspil, de Rijksweg N34 en de Ommerweg.

 

Balkbrug: verkeerscontrole

Op de Provinciale weg N377 werden ’s middags vijf autobestuurders bekeurd, omdat zij geen veiligheidsriem droegen.
Daarnaast werden drie autobestuurders bekeurd, omdat zij over een ondeugdelijke hulpkoppeling beschikten.

 

Kampen: bromfietsster zonder helm komt ten val


Maandag omstreeks 19.00 uur reed een 45-jarige bromfietser over de Nijverheidsstraat, komende uit de richting van de Flevoweg.
In de bocht verloor zij de macht over het stuur en raakte aan de linkerzijde van de weg de rand van het trottoir, waardoor ze viel.
Ze droeg geen helm. De vrouw was niet aanspreekbaar.
Met nog onbekende verwondingen is de vrouw met spoed naar het Sophia ziekenhuis gebracht. Er waren geen getuigen.

 

Kampen: automobilist raakt rijbewijs kwijt


Maandag omstreeks 19.30 uur reed de bestuurder van een personenauto met hoge snelheid op de N50.
De auto reed op een gegeven moment 155 km/uur, waar 80 is toegestaan en haalde auto's in.
Op het 100 km/u traject, voor de Eilandbrug in de bocht, haalde de bestuurder ( 41 jaar uit Zwolle)  weer auto’s in; nu met 170 km/u.
De man kreeg een stopteken. Het rijbewijs werd ingevorderd en voor de diverse overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

 

Kampen: fosforbrand in school


Maandagmiddag omstreeks 12.30 uur werd een fosforbrand in een school aan de Jan Ligthartstraat gemeld.
Bij aankomst van de politie bleek, dat de school inmiddels al ontruimd was. Alle leerlingen stonden op het sportveld t.o. de school.
Hierop werd de Jan Ligthartstraat in de omgeving van de school afgezet.
Het bleek dat tijdens een les, in het scheikundelokaal door een docent een proef was gedaan met fosfor.
Echter bij het aansnijden van de fosfor, begon het spontaan te branden.
Vervolgens heeft de leraar het lokaal ontruimd en alarm geslagen.
De brand was inmiddels uit en men heeft het lokaal verder geventileerd.
Vervolgens kon na enige tijd de school weer vrijgegeven worden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan.

 

Kampen:  “Groep & Kick  =  Niet goed Snik”


Dit project is bedoeld om ‘het groepsgedrag’ van de fietsende schooljeugd te veranderen.
Hierdoor moeten overlast, ergernis, klachten en het onmachtsgevoel van weggebruikers en bewoners op schoolroutes verminderen.
Dit jaar is de schoolroute uitgebreid. Dus er zal op nog meer plaatsen worden gecontroleerd.

 

Tijdens het project worden de overlast veroorzakende fietsers niet bekeurd voor overtreding van de Algemene Politieverordening.
De politie controleert op de uren, dat de meeste overlast wordt veroorzaakt.
Dit is op schooldagen tussen 08.05  en 08.40 uur  en tussen 14.50 en 15.25 uur.
Er wordt niet gewaarschuwd.

 

Er is gekozen voor dit bewuste artikel uit de APV, omdat voor een verkeersovertreding alleen een boete kan worden gegeven.
Op grond van het artikel in de APV is het mogelijk om het Halt-buro in te schakelen, waardoor ook in opvoedende zin iets te doen valt. 
Overtreders krijgen een ‘Halt-bon’ en moeten zich telefonisch melden bij het Halt-buro Zwolle en omstreken.
Medewerkers van het Halt-buro zullen met de jongeren in Kampen een alternatieve straf uitvoeren.

 

Indien een jongere of ouders niet mee willen werken aan de Halt-procedure, dan wordt er alsnog een proces-verbaal opgemaakt.
In overleg met het Openbaar Ministerie wordt de verdachte dan worden gedagvaard en moet hij zich voor de rechter verantwoorden.

 

Het project  “Groep & Kick  =  Niet goed Snik” start dit jaar op 2 oktober en zal het gehele schooljaar worden uitgevoerd.
Met name in oktober, november,  maart en april schenkt de politie extra aandacht aan het project. 

 

De cijfers van het fietsproject van het afgelopen schooljaar 2005-2006.

In totaal zijn er 45 jongeren doorverwezen

 Vrouw               : 12
 Man                   : 33

 Leeftijd                                                      Woonplaats
 12 jaar - aantal 8                                      Genemuiden  14
 13 jaar - aantal 7                                      Grafhorst          2
 14 jaar - aantal 18                                    IJsselmuiden 26
 15 jaar - aantal 7                                      Mastenbroek    1
 16 jaar - aantal 5                                      Staphorst          2
 
Leeftijd gemiddeld 13,9 jaar

Kampen: minder  fietsdiefstal door extra toezicht


In elke stad of plaats, groot of klein, vinden fietsdiefstallen plaats. In Kampen werden in het jaar 2004 ruim 500 fietsen gestolen.
Deze rijwielen vertegenwoordigden een waarde van € 67.500. 
In de daaraan voorafgaande jaren lag het aantal gestolen fietsen in dezelfde orde van grootte.

 

Daling fietsdiefstallen


Vorig jaar (2005) daalde het aantal fietsdiefstallen in Kampen van 500 naar 350. Ook dit jaar is er nog sprake van een daling.
Als de daling doorzet zal het aantal aangiften in 2006 onder de 300 blijven.
Door een betere samenwerking zijn er dit jaar meer fietsendieven en helers aangehouden.
 

Minder diefstallen op Stationsplein


Op Stationsplein werden veel fietsen gestolen.
Daarom hield de politie daar in de afgelopen maanden extra toezicht en werden er verdachten aangehouden.

Naast deze aanpak werden ook de fietseigenaren bij de aanpak betrokken.
Fietsenbezitters werd geadviseerd, om de fiets met een extra slot aan het fietsenrek vast te zetten.
Door dit extra slot wordt het de fietsendief nog moeilijker gemaakt om een fiets te stelen.
Aan de op het Stationsplein gestalde fietsen werd een label bevestigd om op deze manier de eigenaar te bereiken.
Voordat deze actie werd gehouden waren 40 fietsen met een extra slot aan het rek bevestigd en na de actie waren dat er 100.

 

Actie is succesvol


In de periode van 1 januari tot 1 september 2005 werden 37 fietsen gestolen op het Stationsplein.
In dezelfde periode van het jaar 2006 is dit aantal gedaald naar 19.
De eigenaar van de fiets kan overigens nog steeds met korting een slot kopen bij de deelnemende rijwielhandelaren.

 

Controle van te koop aangeboden fietsen


Met hulp van Stadstoezicht Kampen worden nog steeds advertenties in supermarkten, dag- en weekbladen en op het internet gecontroleerd.
Inmiddels heeft dit succes gehad.
Een man uit Kampen die regelmatig via de krant gestolen fietsen te koop aanbood. heeft een boete van 240 euro  gehad voor heling.

 

Controle fietsen bij verlichtingscontroles


De komende maanden zal er ook extra aandacht voor gestolen fietsen zijn.
Nu de dagen weer korter worden houdt de politie regelmatig verlichtingscontroles.
Tijdens deze controles wordt niet alleen de verlichting van de fietsen gecontroleerd, maar ook, of de fiets mogelijk van diefstal afkomstig is


Het nieuws van de Persdienst Regiopolitie IJsselland wordt gewoonlijk rond 12:00 uur (dus eens per dag) gepubliceerd.
Dit gebeurt op werkdagen en zondag; niet op zaterdag. Bij een ernstig incident kan er een extra persbericht verschijnen.

Van de zes IJsselland-regio's plaatsen wij het nieuws van:

* Vechtdal (gebied Lemelerveld, Ommen, Nieuwleusen t/m de Krim en tot de grens van Drenthe)
* Zwolle
* Kop van Overijssel (omgeving Steenwijk)
* IJsselland (omgeving Kampen, Genemuiden, Hasselt)
* Salland (Raalte e.o.)

Bij grote incidenten in het aangrenzende gebied kan hiervan worden afgeweken.

Persberichten Regiopolitie Drenthe

Nijeveen: politie controleert kinderzitplaats

Agenten hebben vanmorgen auto’s gecontroleerd en daarbij in het bijzonder gelet op de wijze, waarop kinderen in de auto zitten.
Zitten ze in een goedgekeurd kinderzitje? Dragen ze gordels? etc. Vanaf 1 maart jl. zijn hierover nieuwe regels van kracht.
De controles werden in de nabijheid van de basisscholen uitgevoerd.
Veel kinderen werden op de juiste wijze door de ouders vervoerd.
Vier bestuurders kregen een bekeuring, omdat ze niet aan de eisen op dit punt voldeden. (06-183313)

Voor meer informatie over kindervervoer in auto’s. 

Van 11.45 tot 12.15 uur controleerden agenten opnieuw op het vervoer van de kinderen.
Alle kinderen werden op de juiste wijze vervoerd.
Drie bestuurders droegen echter zelf geen autogordel en kregen er een bekeuring voor.

Coevorden: ook hier koper gestolen

De 33-jarige eigenaar van een Coevorder ijzerhandel deed aangifte van diefstal van 1000 kilo koper uit een loods aan het Coevorderkanaal
Tussen maandagmiddag en dinsdagmorgen is de toegangsdeur geforceerd, waarna men in de loods kon komen.
Met aanhangers werd het koper op het terrein vervoerd en over de omheining gegooid. Daar werd het opgeladen en vervoerd.
De politie stelt een onderzoek in.

Assen: knapen mishandelen meisje

Aan de Kamerlingh Onneslaan werd zondagmiddag rond 14.15 uur een elfjarig meisje getreiterd en mishandeld.
Zij reed op een éénwielige fiets, waar zij vanaf werd geduwd, evenals een ander meisje, dat ook op zo’n fiets reed.
Het elfjarig meisje uit Assen werd vervolgens door een knaap op de voet getrapt.
Hierdoor is een zware kneuzing ontstaan en moet zij twee weken rust houden.
De beide meisjes omschrijven de knapen als negroïde jongens van 15 a 16 jaar, beiden hebben kort zwart haar met krulletjes.
De grootste van de twee droeg een gouden oorring.
De politie zoekt naar getuigen, om zo achter de identiteit van de twee ‘manhaftige’ knapen te komen.

Emmer Compascuum: verkeerscontrole noodzakelijk

Dat een verkeerscontrole nog steeds noodzakelijk is bleek dinsdagmorgen.
Aan de Runde werden bestuurders gecontroleerd, waarbij overtredingen werden vastgesteld.
Zo werd bekeurd voor het ontbreken van de autogordel, niet handsfree bellen, onjuist bevestigen van de losbreekinrichting
en rijden met aanhangwagen zonder E-aantekening op rijbewijs.
Ook werd nog een bromfietser bekeurd, omdat de "plof" te veel vermogen had en een gladde band.

Nieuw Balinge: politie zoekt getuigen

In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken bij een bouwbedrijf aan de Koekoeksdijk.
Via een geforceerd hek en een geforceerd raam kon men binnenkomen.
Daar werd geprobeerd kasten te forceren, hetgeen niet lukte.
Omstreeks 02.00 uur werd in ieder geval één persoon door een gealarmeerde sleutelhouder overlopen.
Met achterlating van inbrekerswerktuigen kon hij wegrennen en met een auto verdwijnen.
Bij het haastig wegrijden raakte hij nog een lantaarnpaal in de omgeving van het bedrijf.
Uit sporenonderzoek heeft de politie vastgesteld, dat het hier om een donkerblauwe metallic BMW ging.
De politie is op zoek naar de auto en de bestuurder. Het bedrijf mist geen spullen, maar heeft wel veel braakschade


Klazienaveen: politie houdt racer aan op Dordsedijk

Maandagavond waande een surveillerende motoragent zich even op een racebaan, toen hij over de Dordsedijk reed.
Hij zag een bestuurder plat op zijn bromfiets liggen, terwijl hij met een snelheid van 80 kilometer per uur over de weg raasde.
De 21-jarige coureur uit Klazienaveen verklaarde, dat hij op de bromfiets van zijn broertje reed.
De bromfiets wordt technisch onderzocht, omdat er nogal wat gebreken werden vastgesteld, zoals slecht werkende remmen.

Doorgaans komt het ochtendnieuws van politieregio Drenthe op werkdagen rond 12:00 uur binnen; het middagnieuws volgt rond 17:00 uur.
In het weekend komt het nieuws uit deze regio eens per dag; doorgaans tegen het eind van de middag.
Wij publiceren het nieuws van zuidelijk Drenthe, tot de lijn Friese grens - Beilen - Borger, tenzij er elders in Drenthe een bijzondere melding is.Lees deze mededelingen, voordat u gebruik maakt onze publikaties!

Op alle foto's en teksten op de sites van U S Media rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van ons auteursrechtelijk beschermde materiaal
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per item.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.
Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.