U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Maandag 23 januari 2006
Lathen (Industriepark A31):
Grootscheepse brandweerinzet bij kunststofbrand

.
.

Na gedane arbeid: broodjes, frisdrank en koffie! Foto hieronder: medewerkers van het Duitse Rode Kruis

© Don Stolwijk - U S Media

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.