U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Doodsoorzaak nummer 1: de beruchte "stuurcorrectie"
..
Lees dit artikel aandachtig - het kan uw leven redden!
..

In Drenthe en Overijssel vallen jaarlijks flink wat doden en gewonden bij "eenzijdige" ongevallen, waarbij auto's in de berm belanden.
Gemakshalve wordt vaak te hoge snelheid als hoofdoorzaak van een ongeval aangegeven
In de praktijk blijkt echter, dat dit -in de meeste gevallen tenminste- verre bezijden de waarheid is.

Trouwe lezers zal het ongetwijfeld opgevallen zijn, dat de ernstigste ongevallen -doorgaans met zwaar, zo niet dodelijk letsel- veroorzaakt worden door onoplettendheid, gecombineerd met foute reactie, wanneer een auto onverwacht met twee wielen in de berm belandt.
Vaak gaat het om "even" een cd'tje wisselen, de radio bedienen, bellen, eten, roken, met een passagier praten, etc.
(Hoe vaak zie je -zelfs op de tv!-, dat de bestuurder tijdens het gesprek naar zijn passagier kijkt, in plaats van naar de weg? FOUT ! )

Ons devies is daarom: in een auto moet je je voor 100% met rijden bezighouden. Laat je zo weinig mogelijk afleiden !
Laat autorijden nooit routine worden en houd je gedachten bij wat er voor je op de weg gebeurt !
Hoe vaak is het je gebeurd, dat je je tijdens een bekende rit opeens afvraagt, waar je je bevindt ? Je hebt dan onbewust gereden !
In een seconde kan de situatie voor en naast je auto drastisch veranderen. En die seconde te laat reageren kan je je leven kosten !

De berm in?
In de meeste gevallen was de tweede oorzaak van de aanrijding het gevolg van onbekendheid met de juiste reactieprocedure.
Meestal probeert de bestuurder in paniek de auto snel uit de berm te krijgen, door krampachtig aan het stuur te rukken.
Vooral op smalle wegen wordt de berm kapotgereden, doordat voertuigen -al of niet gedwongen- met de rechterwielen de berm in rijden.
In veel gevallen ligt de berm geheel of gedeeltelijk lager ligt dan het wegdek.
Het rechter voorwiel moet dan de hoger gelegen rand zien te overwinnen.
De bestuurder probeert dat te bereiken, door te sterk naar links te sturen.
Wanneer de auto deze hindernis dan plotseling genomen heeft, staat het stuur te veel naar links.
Het voertuig krijgt -in het gunstigste geval- vat op de bestrating en schiet -te ver- door naar links.
Als je dan al niet op een tegenligger geklapt bent, dan volgt vaak een ruk aan het stuur om de auto naar de eigen weghelft te dwingen.
Door de traagheid en de middelpuntvliedende kracht reageert de slippende auto vaak langzamer, dan de bestuurder hoopt, waardoor stuurbewegingen vaak nog verder overdreven worden.

De slingerbeweging op de weg kan nog verergerd worden, wanneer de rechterwielen glad zijn door vocht en aarde uit de berm.
Meestal vliegt de auto dan zo snel naar rechts, dat je weer in de rechter berm belandt, maar onder een andere hoek dan de eerste keer.
Wordt de auto dan gestuit door een hard voorwerp -meestal een boom- dan zijn de ravage en het leed niet te overzien.
Een frontale aanrijding met een boom is al goed voor een total loss; zijwaarts is de schade altijd ernstiger en is het letsel vaak fataal.
Uiteraard speelt de snelheid bij de botsing hier wel degelijk een belangrijke rol bij de overlevingskansen.

..

Hoe dien je te handelen, wanneer je auto onverwacht met twee wielen in de berm belandt ?

Het belangrijkste advies: vooral rustig blijven ! Weer er op voorbereid, dat het jou ooit eens zal overkomen.
Laat in ieder geval het gaspedaal los, trap de koppeling in en laat de auto zo rustig mogelijk uitlopen, als dat mogelijk is.
Nooit remmen, want de wielen in de berm hebben daar praktisch geen grip en die op het wegdek wel !
(Bovendien is je auto onbestuurbaar, zolang je wielen blokkeren !)

Nooit hard naar links sturen !
Probeer de auto onder een zo klein mogelijke hoek rustig terug te krijgen naar de weg.
Vergeet niet, dat een hoogteverschil tussen de (lagere) berm en het wegdek tot een plotselinge beweging leidt en de auto moeilijker te corrigeren maakt.
Schiet je wiel over de rand, dan valt de weerstand, die je in je stuur voelde, valt ineens weg, waardoor de auto opeens naar links slingert.
. .
Een betere oplossing !

U kent ons: we brengen niet alleen problemen, maar komen ook met oplossingen.
We hebben daarom onlangs kontakt opgenomen met de organisatie van TRIALS.
En wat dat gaat betekenen, dat zie je hieronder !
Trials!

Speciaal voor de jeugdige bestuurders (jonger dan 26 jaar) is "TRIALS" in het leven geroepen. (*)
"Trials" is -zoals dat heet- "The Ultimate Driving Test".
Je denkt, dat je je auto onder controle hebt ?
Hoe houd je je auto in bedwang tijdens een slippartij ?
Wat doe je, als je onverwacht in de berm belandt ?
Of bij een noodstop ?

Bewijs je stuurmanskunsten maar eens, bijvoorbeeld op het TT-circuit in Assen ! (binnenkort ook op andere lokaties)
Daar leer je "echt" autorijden; dus dàt, wat je niet tijdens je rijlessen geleerd hebt.

Meedoen is simpel en zeker niet duur. ( Een volle tank benzine kost je meer )
De kosten voor deze cursusdag ( € 50) zijn slechts een fractie van de werkelijke kostprijs (ca € 300), dank zij subsidie en sponsoring.
Je bent een hele dag onder de pannen (inclusief koffie en lunch) en je rijdt in je eigen auto.
(Daar leer je uiteraard het meest van, maar: als je geen auto hebt, dan kun je deelnemen in een auto van de organisatie)

"Trials" wordt georganiseerd door Kreeft Opleidingen, het Verbond van Verzekeraars, 3VO en SVD.
Meer informatie vind je voorlopig op de nieuwe Trials-website.

De proefversie ("pilot") van Trials, die vorig jaar plaatsvond, was zeer succesvol.
Dit jaar worden 1200 jonge mensen uit Drenthe uitgenodigd voor deze korte, aanvullende rijopleiding.
Vanaf 13 maart kun je je opgeven voor één van de bijna 50 cursusdagen, die vanaf 18 mei worden georganiseerd.

Dus: laat deze kans niet voorbijgaan om een veiliger bestuurder te worden !

(*) Voor meer informatie verwijzen we je naar de Trials website en de beschikbare folders.

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.