U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Vrijdag 19 januari 2007
Schuinesloot en Elim:
Stormschades aan de Ritmeesterweg, Riegshoogtendijk en Hoogeveenseweg


Ritmeesterweg (Elim): half-afgescheurde takken vormen een gevaar voor het verkeer


.


Aan de Riegshoogtendijk was een grote, oude eik gesneuveld. Mocht 't nog koud worden: er is nu zat brandhout !
.
Ook aan de Hoogeveenseweg richting Schuinesloot en Slagharen waren duidelijke sporen van de verwoestende winterstorm zichtbaar.

Foto's: Don Stolwijk - U S Media - www.kilroy.nl

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.