U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Zondag 8 april 2007
Dalerpeel ( Berkmeerweg - Wittenweg ) :
Brand houdt huis in natuurgebied
Foto's: Don Stolwijk - U S Media
www.kilroy.nl

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.