Maandag 10 september 2007
N48 ter hoogte van de Maatschappijwijk:
Automobilist omgekomen tijdens mislukte oversteekpoging


.
.

© U S Media


Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van tenminste € 75,00 exclusief BTW per foto.
Bij publikatie in massamedia wordt dit bedrag verhoogd n.a.v. de distributiegetallen volgens HOI Online.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.