U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan deze pagina.

Woensdag 2 januari 2008
Zandpol ( Schuine Grup )
Uitslaande brand verwoest woning van jong gezin


Met dank aan de behulpzame buurman voor zijn medewerking aan het alsnog tot stand komen van deze reportage.
Foto's:
Don Stolwijk - U S Media

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.