U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 5 januari 2008
Hoogeveen ( Hoofdstraat ):
Veel schade aan broodjeshuis en bar ten gevolge van binnenbrand

.


.
. . . . . .
Foto's: Hans Spang - www.kilroy.nl

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.