U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht!
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 6 september 2008
Coevorden ( terrein Nijhof Wassink, Europark )
Truckersdag de Kasteeltruckers weer succesvol verlopen

Een deel van de kolonne trucks. Op de achtergrond de vuilverbrander EVI, die op Duitse deel van het Europark staat.


Boven: één van onze oudste en trouwste sponsoren . . . en onder: de nieuwste !


Boven: gemechaniseerde artillerie (een 25-pounder Sexton) uit de Tweede Wereldoorlog, onder: een moderne Leopard dozer.


.


Foto's:
Don Stolwijk - U S Media
© U S Media

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.