U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Woensdag 10 november 2010
Hoogstede (Oefening gemeentelijke brandweerkorpsen Emlichheim):
"Gastank explodeert, lekkage gevaarlijke stof, gewonden door verkeersongeval"

Woensdagavond om 18:45 uur werd er groot alarm geslagen voor de brandweerkorpsen van de gemeente Emlichheim : er zou een groot lek zijn ontstaan in een grote LPG bij tankstation K15 in Hoogstede.
Vermoedelijk door onoplettendheid bij het vullen van de tank ontsnapte er onopgemerkt gas, dat door nog onduidelijke oorzaak ontbrandde en tot hoge vlammen leidde.
Een automobilist op de K15 stuurde daardoor de verkeerde rijbaan op en botste op een hem tegemoet komende personenauto, waarna de twee voertuigen in een akker nabij het tankstation tot stilstand kwamen. Beide bestuurders zaten in hun auto bekneld.
Een boer, die een platte-bak-vrachtwagen, geladen met vaten van het desinfecteringsmiddel mierenzuur bestuurde, kon nog op tijd uitwijken, maar verloor daardoor wel één vat, dat lek sloeg.
Toen de brandweer van Hoogstede arriveerde, werd duidelijk, dat men dit niet alleen aan kon en werd er om 18:50 daarom een B5-alarm afgegeven, waardoor ook de korpsen van Ringe-Neugnadenfeld en Emlichheim uitrukten.
De brandweer van Hoogstede bestreed de brand en bevrijdde de slachtoffers van het verkeerongeval met hydraulische red-apparatuur uit de auto's.
Ook de brandweer van Emlichheim had de handen vol aan het bergen van het mierenzuur en men assisteerde bij het bestrijden van de brand.
De mensen van de vrijwillige brandweer van Ringe-Neugnadenfeld zorgden voor de waterwinning en rolden honderden meters slang uit.
Het Rode Kruis verzorgde de "gewonden".

Commandant Uwe Rex meldde bij de nabespreking, dat hij zeer tevreden was over het verloop van de oefening en bedankte zijn mensen en in het bijzonder Ortsbrandmeister Gerald Reinink, die het realistische scenario met zijn team bedacht en gerealiseerd had.

Foto's: Hartmut Gosink - Freiwillige Feuerwehr Emlichheim
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.