U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 14 mei 2011
Hardenberg (Energieweg, terrein Zeus Beton):
Vechtdalrally-demodag
Ook Niek Goverts van Kraanbedrijf Vechtdal ontbrak niet-
Hoewel er tijdens de demonstratiedag niet echt extreem hard gereden werd, kan de veiligheid toch snel in gevaar komen,
als een auto uit de koers raakt, zoals hier tijdens een klapband (foto).
Onafgeschermd beton en staal kunnen dan al snel tot verschrikkelijke gevolgen leiden, zowel voor de coureurs, het publiek als de marshals.

-
Dit mag natuurlijk niet voorkomen, maar gebeurde wel: een toeschouwer steekt de baan over, terwijl er een auto op volle snelheid nadert.
Het publiek moest op diverse plaatsen noodgedwongen onder de afzetlinten door over het parcours naar een volgende "kijkplek" lopen.
Hardenberger brandweer heeft geen moeite met veiligheidskooi rally-auto

Enige tientallen toeschouwers waren er tot slot van de dag getuige van, dat als een coureur "gewond" raakt,
zelfs de zware veiligheidskooi van een rally-auto geen schijn van kans maakt tegen de knipapparatuur van de Hardenberger brandweer.Foto's: © U S Media
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.