Al sinds 2000 de best bezochte regionale nieuwssite

Augustus 2007 ( 5 )


© U S Media. Op alle foto's rust auteursrecht.
Voordat u materiaal van deze site gebruikt voor publikatie,
lees eerst de waarschuwing onderaan deze pagina.
Op publikatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
volgt zonder waarschuwing een factuur.


Kilroy's kijkcijfers
- in unieke bezoekers !
April 2006: 257.348
Januari 2007: 584.448
Mei 2006: 304.060
Februari: 507.161 (28 dagen)
Juni 2006: 317.191
Maart: 624.722
Juli 2006: 374.156
April: 515.292 (op één server)
Augustus 2006: 405.852
Mei: 563.705
September 2006: 387.299
Juni: 611.615
Oktober 2006: 403.854
Juli: 588.469 (vakantieperiode)
November 2006: 406.908
Augustus: 577.853 (idem)
December 2006: 495.401

Zondag 2 september 2007

Stegeren: nabluswerk nodig na boerderijbrand aan de Ondersloot

Ook vandaag werd de Ommer brandweer weer opgeroepen voor een inzet aan de Ondersloot in Stegeren.

Dit keer bleek er weer een brandje opgelaaid tussen de trieste resten van de brand van de afgelopen nacht.

Men nam geen risico en zette ook de watertankwagen in om de laatste brandhaardjes voorgoed de wereld uit te helpen.

Zwolle: brandje bij Abbott Labs

Tegen 21:30 uur werd de zwolse brandweer opgeroepen voor een automatische brandmelding bij Abbott Laboratories aan de Rieteweg.

Bij aankomst bleek er echt brand te woeden in het gebouw en uit voorzorg werden meerdere eenheden opgeroepen.

Al snel bleek het te gaan om een kleine brand, die de brandweer al snel meester was.

De komst van een extra bluswagen uit post Zuid werd daarop geannuleerd. Het gebouw werd tijdens de actie niet ontruimd.
Na een inzet van ruim een half uur kon de brandweer retour kazerne. 
Foto's: Arjan Prins - www.kilroy.nl

Ommen: dak carport in brand

Vanavond werd de Ommer brandweer voor de vierde keer vandaag gealarmeerd.
De zondagsrust was al verstoord door meldingen van de boerderijbrand aan de Ondersloot in Stegeren;
dit keer was het raak bij een woning aan de Merelstraat, waar door nog onbekende oorzaak het dak van een carport in brand was gevlogen.
De bewoners waren in afwachting van de brandweer al druk doende met blussen.

Toen beide ingezette brandweervoertuigen arriveerden, was de situatie onder controle.
De brandweer heeft nog een nacontrole uitgevoerd, maar verder handelend optreden was niet noodzakelijk.
Meer foto's op de site van de brandweer Ommen .
Zuidwolde: 112-dag brandweer de Wolden

Rel rond "Havelte-foto" sprekend voorbeeld van papagaaienjournalistiek
Naar aanleiding van de op deze site gepubliceerde foto van poserende brandweerlieden van de blusgroep Diever is een landelijke rel geschopt.
Uit de op KILROY bij het artikel geplaatste tekst is duidelijk, dat de brand allang onder controle was en er niet veel meer dan een gasvlam brandt.
Aangezien die juist niet geblust dient te worden, voordat de druk van de leiding is, hadden de spuitgasten even niets te doen.
Mij werd in het voorbijgaan gevraagd of ik van hen een foto wilde maken; een verzoek, waaraan ik graag voldeed.
Tenslotte houdt de reguliere werkwijze in, dat blussende brandweerlieden alleen van achteren in beeld komen.
Ik ben van mening, dat deze mensen, die dag en nacht voor ons paraat staan en vaak genoeg hun leven wagen, ook eens van voren in beeld mogen komen.

Nu ben ik niet zo naïef, dat ik niet weet, dat er altijd figuren zullen zijn, die -koste wat kost- een ander in een kwaad daglicht willen stellen.
Er gingen dus luide alarmbellen rinkelen, toen ik de volgende ochtend een telefonisch verzoek kreeg van schandaalsite GeenStijl.nl.
Men wilde de foto kopen.
Ik ken de handelwijze van deze site en zag de bui al hangen. Ik eiste, dat dat kon, MITS men de tekst onder de foto ONGEWIJZIGD overnam.
Aangezien net op dat moment de pager afging vanwege een ongeval in Vollenhove, verzocht ik de beller tegen twaalven terug te bellen.
Dat is niet gebeurd en tot mijn verbazing bleek de foto kort daarop zonder mijn toestemming en zonder de geëiste tekst op GeenStijl.nl geplaatst.
De volgende ochtend bleek diezelfde foto ook op de voorpagina van de Telegraaf en het Dagblad van het Noorden te staan.
Ook dit is zonder mijn toestemming gebeurd en eveneens zonder de begeleidende tekst.
Zelfs de op de foto geplaatste copyrightmelding was er van af gesneden, dus die foto in de krant was weer van GeenStijl geript !
Ordinair jatwerk dus en en sprekend voorbeeld van het niveau, waarop ooit gerespecteerde dagbladen zijn afgegleden: papagaaienjournalistiek !

's Avonds maakte SBS-6 Hart van Nederland het nog bonter: volgens dit programma stonden de brandweerlieden bij de brand te lachen !

Het meest vervelend vind ik echter, dat de Diever brandweerlieden, die aan de Asseweg knetterhard gewerkt hadden om het pand te redden, nu in een kwaad daglicht gezet worden door een paar gewetenloze bureaujournalisten, wiens enige oogmerk was: goedkoop scoren !
Dat de brandweercommandant beweert, dat hij deze mensen op het matje zou roepen, kan ik alleen maar zien als "politiek correcte" taal.
De zeven hebben niets fout gedaan en hadden een pluim verdiend en geen praatje om het misleide publiek tevreden te stellen !

Naar aanleiding van deze affaire dient U S Media op korte termijn een officiële klacht in bij de Nederlandse Vereniging voor de Journalistiek.

Don Stolwijk - U S Media


Stegeren: leegstaande boerderij uitgebrand

De nachtrust van de mensen van de Ommer brandweer werd aanzienlijk bekort, toen vannacht om 01:36 uur de pagers tot leven kwamen.
Ook de bemanning van de Hardenberger hoogwerker kon de dekens opslaan en zich met spoed naar de kazerne begeven.
Volgens de melding zou er aan de Ondersloot in Stegeren een binnenbrand woeden.
Twee minuten later werd dat bericht bij de opschaling aangevuld met de mededeling, dat het om een rietgedekt pand ging.
Al van verre was een vlammenzee te zien, dus het was direct al duidelijk, dat dit een langdurige klus zou worden.
Bij aankomst bleek, dat het om een door bouwhekken omgeven leegstaande boerderij ging, die deels afgebroken en verbouwd zou worden.
De vlammenzee ging gepaard met een regen van brandende rietdeeltjes, die op en rond de Ondersloot neerdaalde.
Het was duidelijk, dat de schuur (het achterste deel van het pand) volledig uit zou branden.

Regelmatig brandden er dakspanten door, waardoor dakpannen met geraas naar beneden stortten en vonkenregens deden opstuiven.
Desondanks wist de brandweer het woongedeelte grotendeels te behouden.
De voorgevel zou in het kader van de verbouwing als basis voor de nieuwbouw gebruikt worden.
Zoals het zich laat aanzien, kan dat plan alsnog doorgang vinden.
De eigenares vertelde, dat het pand regelmatig gezocht werd, door drinkende jongeren.
Ook was al eens geconstateerd, dat er geknoeid was met de electrische installatie.
Naar de oorzaak van de brand zal waarschijnlijk een onderzoek worden ingesteld.
Even na negenen vanmorgen werden de Ommer brandweer en de hoogwerker uit Hardenberg nogmaals gealarmeerd voor nabluswerk.
Deze activiteit zou nagenoeg de gehele zondagochtend in beslag nemen...


Zaterdag 1 september 2007

Nordhorn (D): vliegtuig stort neer op school - drie doden en tientallen gewonden


Hulpverleners rukten vanmiddag massaal uit naar de Deegfelderweg (Nordhorn), waar een vliegtuig op de Deegfeldschule was neergestort.
Buurtbewoners hoorden explosies en zagen rook van het dak van het betonnen schoolgebouw komen.
Aangezien er op dat moment aardig wat leerlingen in de school aanwezig waren, werd gevreesd, dat er veel slachtoffers waren gevallen
Ook in de kelder van het gebouw brak brand uit en bovendien raakte de chemicaliënruimte van het aangrenzende zwembad beschadigd.

Hierdoor kwam er een chloorwolk vrij, die in de richting van nabijgelegen sportvelden dreef en nog meer slachtoffers dreigde te maken.

In verband met deze situatie werden brandweerkorpsen enpandere hulpverleners van heinde en ver opgeroepen; tot Aurich (Ostfriesland) toe.

Uiteraard kwamen ook specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen in actie om zoveel mogelijk slachtoffers te redden.
Om te voorkomen, dat de chloorwolk meer schade aan kon richten, werd gas, dat al twee mensen had verwond, met waternevel bestreden.
Gelukkig vormde bovenstaand relaas alleen maar het scenario voor een zeer realistische rampenoefening.
Desalniettemin werden er ruim 50 voertuigen, bijna 300 brandweerlieden en diverse andere (medische) hulpverleners ingezet.
Al in het begin van de middag werd begonnen met het schminken van de slachtoffers, meestal leden van de jeugdbrandweer.
Zij kregen elk een plaats in het gebouw aangewezen, waarbij hen verzocht werd het de redders zo moeilijk mogelijk te maken.
Sommigen lagen gewond voor een deur of renden in paniek door het gebouw, anderen waren uit angst ergens onder weggekropen (foto's).
Aan de brandweer de taak om hen veilig naar buiten te brengen, waar ze behandeld konden worden door het Duitse Rode Kruis en artsen.
Uiteraard werden alle specten van een ramp in de praktijk gebracht, bijvoorbeeld door het inrichten van een commandopost.
De brand in de kelderrruimte werd gesimuleerd middels rook-, geluids- en lichtapparatuur, geplaatst door brandweerlieden uit Denekamp.
De hulpverleners hadden strikte opdracht om de pers geen informatie te geven en hen door te wijzen naar het perscentrum.
Van diverse brandweerkorpsen waren "persmensen" in touw om te proberen de hulpverleners tot uitspraken te verleiden, hetgeen niet lukte.
Wel werd de pers na afloop voor een realistische persconferentie uitgenodigd, waar de leiding de details van de ramp uit de doeken deed.
De oefening was rond 18:00 uur afgelopen, waarna de grote hoeveelheid gebruikt materiaal opgeruimd moest worden.


Pesse: terreinwagen uitgebrand

Op de provinciale weg N375 tussen Pesse en Meppel stond aan het begin van de avond een terreinwagen in brand.
De bestuurder van de auto hoorde wat borrelen, waarna hij op een parkeerplaats stopte om poolshoogte te nemen.
Bij het openen van de motorkap was al een vlam te zien, waarna hij de kap sloot en vlug zijn (lege) paardentrailer veilig stelde.

Bij aankomst van de brandweer was de auto al verloren: de voorzijde van de Daihatsu brandde volledig uit en de auto is rijp voor de sloop.
De eigenaar had de auto net drie maanden op zijn naam staan.
Het verkeer heeft geen hinder van het voorval ondervonden.


Vrijdag 31 augustus 2007

Hollandscheveld: oude veeschuur brandt uit

Alarm voor de brandweer van Slagharen ! Tegen half negen vanavond kwamen de alarmmelders plotseling tot leven.
Op de schermpjes viel te lezen, dat er een schuur in brand stond aan de Riegshoogtendijk in Hollandscheveld.

Het zou een lastige klus worden, want de eigenaar had al telefonisch doorgegeven, dat er geen waterwinning voorhanden was.

Bovendien stond de achter een boerderij gelegen schuur op vele honderden meters van de Riegshoogtendijk, nabij de Carstensdijk.
Hier moesten dus vele honderden meter slang uitgerold worden, voordat de watervoorziening verzekerd was.
Aangezien het schuurdak uit asbestgolfplaten bestond en er veel asbest in het rond spatte, moest men extra veiligheidsmaatregelen nemen.
De wind dreef deze asbesthoudende wittige rook in de richting van de Riegshoogtendijk.
Hoofdzaak voor de brandweer was het behouden van de woning en de ernaast gelegen tweede schuur, hetgeen uitstekend lukte.
Hoewel de brand zich in eerste instantie rap uitbreidde, was de Slagharense brandweer het vuur snel meester.
Inmiddels was er versterking gekomen uit Hoogeveen in de vorm van tankautospuiten en een watertankwagen.
In de schuur stonden weinig zaken van enige waarde en men kon een stier nog tijdig het weiland in jagen.
De schade aan en in de bouwvallige opstal bleef dus beperkt.Hardenberg: Chiel neemt afscheid

Vandaag was een belangrijke dag voor brigadier Chiel Kievit.
Na 37 jaar als politieman was het moment van afscheid nemen eindelijk gearriveerd.
Zijn collega's wilden dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en hadden een aantal verrassingen voor de sympatieke politieman in petto.
Zo stopte er om 14:00 uur een paardentram met politie-escorte bij zijn woning, die hem en zijn familie naar de kerk in de Marslanden bracht.
Daar werd Chiel geacht, een aantal muziekstukken op het kerkorgel ten beste te geven, hetgeen hem uitstekend lukte.
(Dat is overigens niet zo verwonderlijk: Chiel speelt al sinds zijn vijftiende orgel)

Toen kwam het sein voor de volgende verrassing: buiten de kerk stond "Tammo" -een pony zonder zadel!- op hem te wachten.
Nu moest Chiel zich "bare-back" per pony via het N34-tunneltje naar het politiebureau begeven voor een fotosessie met z'n familie.
Daarna ging het weer per paardentram naar Zaal Mulder aan de Gramsbergerweg, waar de receptie plaats zou vinden.
Ook hier had men weer een surprise klaar staan: een spelend draaiorgel en een spandoek met de tekst "Chiel draait door"
Chiel zal er na het ritje op de harde pony-rug nog wel een paar dagen aan de heuglijke dag herinnerd worden...


Wachtum: automobiliste loopt letsel op bij kop-staart-aanrijding

Tegen twaalven raakten twee personenauto's zwaar beschadigd op de kruising Oosterhesselerweg - Stukdijk - Rieweg bij Wachtum.
De wagen van een automobiliste, die linksaf wilde slaan naar de Rieweg, werd van achteren aangereden door een achteropkomende auto.
Door de klap vloog de auto van de vrouw de kruising over en belandde met de neus in de bermsloot.

De brandweer van Zwinderen rukte uit om het slachtoffer zo voorzichtig mogelijk uit haar rode Suzuki Alto te bevrijden.
De vrouw werd vanwege de kans op rug/nekletsel uit haar vernielde auto geholpen, waarbij "knipwerk" niet nodig bleek.

Ze is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd.
De toedracht van het ongeval werd onderzocht door verkeersongevalsanalisten. Het verkeer werd over de parallelweg geleid.
Beide auto moesten geborgen worden.


Donderdag 30 augustus 2007

Ommen: auto's muurvast aan elkaar na aanrijding

Woensdagavond rond 22:00 uur werd de landelijke rust aan de Schapendijk bij Ommen wreed verstoord.
De bestuurder van een VW Golf reed achteruit een uitrit uit, maar kwam er te laat achter, dat de weg niet vrij was.
In de richting van Dedemsvaart naderde een bestelwagen, waarvan de bestuurder het onverwachte obstakel niet meer kon ontwijken.

De bestelwagen klapte achter op de VW, waardoor beide auto´s muurvast aan elkaar kwamen te zitten.

Beide bestuurders liepen licht letsel op, zo bleek uit een checkup in de ambulance, maar hoefden niet behandeld te worden.

Berger Autax moest alle zeilen bijzetten om de twee auto's uit de metalen omhelzing te bevrijden, hetgeen uiteindelijk lukte.
De VW -bouwjaar 1993- was in ieder geval total loss.


Woensdag 29 augustus 2007

Onze pagina met brandweerlinks is verder uitgebreid ! Neem eens een kijkje !


Vollenhove: over de kop op Oppen Swolle

De bestuurder van een groene Renault Megane beleefde vanmorgen een hachelijk avontuur op de N331 bij Vollenhove.
In een flauwe bocht naar rechts slipte de auto, schoot overdwars de weg schuin over en belandde ondersteboven in een droge sloot.
De bestuurder is voor onderzoek met een ambulance meegegaan; zijn Megane was total loss.
Zo snel als de auto in schroot veranderde, zoveel voeten had de berging in de aarde.
Kennelijk had het voertuig, zich voorgenomen, voortaan alle medewerking aan menselijke opdrachten te weigeren.

Het kostte dan ook nogal wat zweetdruppels, voordat de Renault, die net 'n half jaar bij z'n huidige eigenaar was, op de bergingswagen stond.
Het verkeer tussen Vollenhove en Zwartsluis ondervond er gelukkig weinig hinder van.


Dinsdag 28 augustus 2007

Ruinerwold: fikse brand in veestal

De omgeving van Ruinerwold is ook vanavond (rond kwart voor zes) weer getroffen door een brand in een agrarisch bedrijf.
Nadat gisteravond een boerderij aan de Asseweg (Havelte) afbrandde, sloeg het noodlot nu toe in een veeschuur aan de Broekhuizen.
Naar verluidt zou de brand ontstaan zijn tijdens ver- en nieuwbouwwerkzaamheden in een veestal.
Het vuur greep snel om zich heen en vernielde het voorste deel van het gebouw, terwijl ook het middelste gedeelte zwaar beschadigd werd.
Gelukkig wist men de koeien, die zich in de veestal -achter in het gebouw- bevonden, op tijd uit het gebouw te jagen.
De meldkamer alarmeerde direct de blusgroep van Ruinerwold en twee blusgroepen uit Meppel.
Drie minuten later volgden oproepen voor o.a. de brandweer van de post Noordwijk ( Koekange - de Wijk ).

Door de massale en snelle inzet kon het grootste deel van het stallencomplex worden behouden, hoewel de schade groot moet zijn.
Omdat het om een onlangs gebouwd pand ging is er -voor zover bekend- geen asbestgevaar.
Het bleek in de nacht van dinsdag op woensdag noodzakelijk om na te blussen, na een melding, die rond 02:50 uur uitgegeven werd.


Bergentheim: nieuwe teamleider brandweer

Per 1 september krijgt de brandweergroep van Bergentheim een nieuwe teamleider.
Willem Smit -nu al plaatsvervanger- neemt dan die taak over van Henrie Telman, die de laatste negen jaar deze functie vervulde.
Vanwege andere brandweertaken lukte het Henrie Telman niet meer om het één en ander te combineren.
Henry Schutte is benoemd tot  plaatsvervanger van Willem Smit.

Verder is de groep uitgebreid met twee brandwachten die dit jaar in opleiding gaan, te weten Gert Plaggenmarsch en Dianne Telman.
De groep hoopt zo de komende jaren weer vooruit te kunnen met betrekking tot de beschikbaarheid voor alle functies.
Foto's: (v.l.n.r.): Willem Smit, Henrie Telman en Dianne Telman en Gert Plaggenmarsch.

Maandag 27 augustus 2007

Havelte: woonboerderij aan de Asseweg in de as gelegd

De Rode Haan sloeg vanavond meedogenloos toe in Havelte.
Om 18:21 uur werd direct al het sein "middelbrand" gegeven voor de brandweer van Havelte, Meppel en Diever.
Kort daarop (18:28 uur) werd ook een blusgroep uit Vledder opgeroepen; het sein " grote brand" volgde om 18:33 uur.
Hierbij werd onder meer personeel uit Ruinerwold verzocht naar de Asseweg te rijden.
De grootschalige inzet was bepaald niet ten onrechte: de rookkolom was al vanaf Pesse te zien!
Bij aankomst bleek, dat de rietgedekte schuur al was uitgebrand en dat nu het woonhuis van "de Uffelter Made" in lichterlaaie stond.
Een bewoner ontdekte de brand in het achterhuis en had geprobeerd, het vuur met een poederblusser te doven, hetgeen mislukte.

Alle moeite ten spijt kon de brandweer ook van dit deel van het pand niets meer redden.
Vanwege het vrijkomen van asbest uit het schuurdak werd de omgeving voor het publiek afgezet.
De vaalwitte rookkolom, die over de weilanden in de richting van Ruinen dreef, was kilometers lang.
Enkele heteluchtballonnen, die op het brandende pand af dreven, moesten hun koers veranderen.
Paarden, die achter het pand in de wei stonden, keken ongerust toe naar de hektiek om hen heen.
Het nablussen van het nagenoeg volledig uitgebrande pand nam nog uren in beslag.
Om 01:12 uur en om 09:36 uur werd de Havelter brandweer nogmaals opgeroepen, omdat er nageblust moest worden.
De Asseweg is in verband met mogelijke asbestvervuiling afgesloten. Een gespecialiseerd bedrijf zal het vuil verwijderen.Hasselt: buitenbrand aan het Schrijverswegje
 
Dikke zwarte wolken, afkomstig van een brandende kar met plastic folie, snoeihout en banden, trokken gisteravond over Hasselt.
Deze kar was enkele weken geleden aan het Schrijverswegje neergezet.
Toegesnelde mensen belden de brandweer.
Op de pagers kwam de melding van een buitenbrand en dus kon met "prio 2" worden aangereden.
De kar stond in de aanrij-route naar de kazerne en dus konden de spuitgasten de vlammen al duidelijk zien.

Met behulp van een straal hoge druk vanaf de 641 werd de aanval ingezet.
Later werd er lage druk afgelegd en kon het afblussen beginnen.
Het smeulende rubber was lastig te blussen en liet in de wijde omtrek een spoor achter.
Auto' s en ramen in de buurt zullen vandaag wel een wasbeurt nodig hebben: overal waren zwarte deeltjes verbrand rubber neergedaald. 
De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand, maar ook naar de reden, waarom de kar daar neergezet was.

Zondag 26 augustus 2007

After Summer Car Meeting Hoogeveen 2007

Coevorden: blokhut vaartuigverhuur afgebrand aan het Stieltjeskanaal - vier kano's spoorloos

Vanmorgen tegen half zes werd de nachtrust van blusgroep C van de Coevorder brandweer wreed verstoord door een alarmoproep.
Aan het Stieltjeskanaal zou een blokhut in brand staan.
Al snel kwam aan het licht, dat het bewuste bouwsel zich op een grote vlonder in het kanaal bevond bij de Burgemeester van der Lelysingel
Ook was duidelijk, dat het vuur al dusdanig om zich heen gegrepen had, dat de blokhut al verloren beschouwd konden worden.

De blokhut diende als basis voor kano- en waterfietsverhuur en bevatte o.a. een koelkast, die ook een prooi van de vlammen werd.
Door de brand is ook de -voor de brand al doorgezakte- vlonder waarschijnlijk dermate beschadigd, dat deze afgeschreven moet worden.
Wel wist de brandweer drie waterfietsen, die tegen de vlonder aan afgemeerd lagen, te redden.
Rond kwart voor zeven konden de spuitgasten inpakken en retour naar de kazerne.
Inmiddels blijkt, dat uit de blokhut worden vier rode kano's worden vermist.
Mogelijk hebben de dieven brand gesticht om hun sporen uit te wissen.
De zaak wordt onderzocht door de politie. Nabij de kanoverhuur waren enkele mensen aan het vissen.
Mogelijk hebben zij waardevolle informatie. Getuigen kunnen bellen met de politie: 0900 88444.


Voor de oudere nieuwspagina's zie het archief

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
Op alle foto's, afbeeldingen en teksten op de sites van U S Media rust auteursrecht.
Enigerlei publikatie van ons auteursrechtelijk beschermde materiaal
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt beschouwd als aankoop.
Op deze afname volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto en/of artikel.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.