KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 10
)

Donderdag 15 juni 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 10 (II) van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.
Zoals hier:
Voorbeeld 1:
Hollandscheveld, de Riegshoogtendijk; donderdagmorgen 15 juni 2006
B
Bob en Flop hebben ook in Hollandscheveld genadeloos toegeslagen met hun voortdurende bijdragen aan de verwarring in het verkeer.
Op de Riegshoogtendijk, vlak onder Hollandscheveld, troffen we een snelheidsbeperkingsbord aan,
dat ons op deze "60-weg" dwong het gas terug te nemen naar -schrik niet- dertig kilometer per uur !

Volgens het erboven geplaatste bord zou er aan de weg gewerkt moeten worden.
Nadat ik het betreffende stuk weg enkele malen minutieus naar verborgen wegwerkers, onzichtbare kaboutertjes
en schuwe werkmieren en "gevaarzettingen" had afgezocht, moest ik helaas ook nu weer concluderen,
dat ook hier de borden er weer voor Jan-met-de-korte-achternaam stonden.

Voorbeeld 2:
Valthe: de Hondsrugweg
, zondagavond 11 juni

Ook in Valthe wordt kennelijk druk gebouwd, hoewel daar òp de Hondsrugweg (80 km/uur) niets van te bespeuren valt.
Maar Bob en Flop zijn vermoedelijk op werkdagen bezig ernaast met huisjes bouwen en dergelijke interessante zaken.
Daarom hebben ze op de Hondsrugweg borden neergezet, die bestuurders moeten waarschuwen voor hun activiteiten.

Uiteraard staan het driehoekige "werk-aan-de-weg"-bord en een snelheidsbeperking naar 50 km/uur in de berm.
Een meter of veertig verderop gevolgd door een waarschuwing voor een "uitrit werkverkeer"
En enkele honderden meters verderop wordt het snelheidsverbod opgeheven.

Alleen haasten onze twee ijverige hoofdrolspelers zich vrijdagmiddag naar Moeder de Vrouw.
En vergeten daarbij de verbodsborden, die nu voor Jandoedel waarschuwen en beperken, voor het weekend weg te halen.
Liever lui dan moe, ongeïnteresseerd of gewoon laks ?

Tja...zeg het maar !

We horen en lezen regelmatig klachten van wegwerkers, die last hebben van langsstormende weggebruikers.
Eerlijk gezegd: wij vinden dat niet meer zo vreemd....

MAAR:
Ook als er niet daadwerkelijk gewerkt wordt, is er vaak sprake van "gevaarzetting",
bijvoorbeeld, doordat de rijstroken smaller zijn, het wegdek beschadigd is of doordat de vluchtstrook ontbreekt.

Voor de officier van Justitie zijn slechts twee voorwaarden relevant:
het bord J16 (wegwerkzaamheden) moet geplaatst zijn en er moet sprake zijn van gevaarscheppende elementen.
Het doet er dus niet toe, of er wel of niet daadwerkelijk gewerkt wordt:
de weggebruikers moeten zich houden aan de maximumsnelheid, die op de borden staat aangegeven.
De Officier van Justitie zal een eventueel beroep waarschijnlijk alleen gegrond verklaren,
als het bord J16 ontbrak en als er geen sprake was van gevaarscheppende elementen.


( U bent gewaarschuwd ! )

Gemeente Hoogeveen en Valthe: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

2 3
4 5
6
7 8 9