KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 12
)

Woensdag 21 juni 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 12 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.
Zoals hier:

De N343 (Twenteweg) bij Hardenberg

Eerlijk gezegd: ik snapte er vanmorgen helemaal niets meer van.
Op de Twenteweg tussen de Bruchterweg en de Vechtbrug werd ik al geconfronteerd met een snelheidsbeperking (50) . . . .

. . . en een waarschuwing voor een wegversmalling.
De wegversmalling en de werkzaamheden blonken echter uit door afwezigheid.
De bijbehorende verkeerslichten knipperden vrolijk oranje; zonder enig nut...

Nog geen minuut later de volgende verrassing:

De Broeklandenweg (Hardenberg - Duitse grens)

Even verderop, op de Broeklandenweg tussen de rotonde in de J C Kellerlaan en de afslag naar Bruchterveld, werd het nog gekker.

De normaal geldende snelheidsbeperking (70) werd daar opgeheven, waardoor je er nu 80 lijkt te mogen.
Dat je hier in de "bebouwde kom" van Hardenberg rijdt, zal weinigen opvallen; zeker niet na dit bord.
.
Even verderop stond in de berm een waarschuwingsbord voor wegwerkzaamheden.
Enfin: Bob en Flop hebben kennelijk genoeg van het leven
Ze willen hun a.s. weduwen kennelijk laten verrassen met een vette overlijdensuitkering.
Tenminste: àls ze er ooit aan het werk gaan of waren geweest.
Want ook hier was geen spoor van noeste arbeid te vinden.

Overigens trof ik -achter het bord J16- een snelheidsbeperkingsbord (50) aan.
Achterstevoren....!

( U bent gewaarschuwd ! )

Bob en Flop: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3
.
.