KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 13
)

Donderdag 13 juli 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 13 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.
Zoals hier:

Ruinerwold: het Haakswold
B
Ook op het Haakswold in Ruinerwold wordt aan de weg gewerkt.
Als je in de richting van Meppel rijdt, zou je je aan de tijdelijke borden van 30 km per uur moeten houden.
.
Maar kom je vanuit Meppel, dan mag je volgens het tijdelijke bord met 50 kilometer per uur langs diezelfde werkzaamheden...

( U bent gewaarschuwd ! )

Ruinerwold: beterschap !

(Met dank aan Laurie-Anne)

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3
6