KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 14
)

Vrijdag 14 juli 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 14 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.
Zoals hier:

Coevorden: de Krimweg tussen de rotonde en de spoorwegovergang
B
Zo te zien zijn de werkzaamheden op de Krimweg eindelijk afgelopen.
Het snelheidsbeperkingsbord (30) , dat voor de spoorwegovergang stond richting de Krim, is verdwenen.

We merkten al eerder op, dat er na de Parallelweg sowieso al geen waarschuwings- en verbodsborden stonden (Zie aflevering 9)
Maar de Krimweg is daar kennelijk gereed, inclusief belijning. Althans: op de rijbaan in westelijke richting.
Want rijd je in oostelijke richting -dus naar het centrum- dan kom je hier wèl een snelheidsbeperkingsbord (30) tegen.


En -u raadt het al- ook een bord, dat waarschuwt voor wegwerkzaamheden. Die dus niet (meer) plaatsvinden.

Na enig naarstig speurwerk ontdekten we wel iets, dat op werkzaamheden leek: een eind verderop zijn nieuwe bushalte-inhammen.
Die zijn overduidelijk onlangs aangelegd en nog niet in gebruik genomen.

Maar daar slaat de zojuist genoemde bordencombinatie ook niet op: die staat namelijk een eind verderop richting centrum !
(Zie cirkel en pijl)

( U bent gewaarschuwd ! )


Coevorden: beterschap !Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3
6