KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 17
)

Donderdag 3 augustus 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 17 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.
Zoals hier:

"Hoe hard mag je in een 30-kilometer-zone?"
"Wat een domme vraag !", zult u zeggen. En terecht.

Toch hebben ze daar in Meppel -zo te zien- hun twijfels over.
Want toen ik vandaag van de Resadastraat, die in een dertig-zone ligt, naar de Ambachtsweg reed,
ontwaarde ik daar een dit bord, dat me verbood harder dan.... 30 km/uur te rijden.

Tot aan het eind van de dertig-zone, dat enkele meters verderop aangekondigd wordt.
Het erboven geplaatste bord maakte me duidelijk, dat er aan de weg gewerkt werd.
Enfin: ik heb voor alle zekerheid vergrootglas en microscoop erbij gehaald,
maar helaas: van enige activiteiten van Bob de Blunder of Flop de Bouwer geen spoor te bekennen.
Misschien is het Meppeler logica: als je niet harder mag dan dertig,
dan mag je zeker niet harder bij niet-bestaande wegwerkzaamheden. Of zoiets.

( U bent gewaarschuwd ! )

Meppel : beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3