KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 19
)

Woensdag 27 augustus 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 19 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

De N377 (Coevorderweg) Slagharen-deKrim

Er wordt hard gewerkt aan de Coevorderweg tussen Slagharen en Coevorden
Het wegdek wordt van een nieuwe laag asfalt voorzien en daarom staan er waarschuwingsborden.
Rijdt u Slagharen uit over de Kassalaan -sorry: Coevorderweg- richting de Krim,
dan komt u de eerste serie borden tegen.

Even verderop staan t.h.v. huisnummer 105 aan weerszijden van de weg borden met een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
De wegbelijning ontbreekt en je loopt kans op steenslag. Logisch.

Rijdt u honderd meter verder, dan volgt de kruising met de Verlengde Kerkdijk.
En ook daar vindt u uiteraard weer ....hééééé: waar staan hier de "50-borden ?"

Zo te zien hebben Bob de Blunder en Flop de Bouwer die "gemakshalve" vergeten.
Gemotoriseerd verkeer mag vanaf hier dus weer met 80 km/uur langs het werk aan de weg.

( Let vooral niet op het inrijverbodsbord: u mag hier overdag echt rustig rechtdoor rijden !)


We dachten er nog even over om de dienstdoende ambtenaar van het Team Verkeersveiligheid,
die anderhalve kilometer terug het verkeer in de bebouwde kom van Slagharen veiliger aan het maken was,
van de vreemde -zo niet gevaarlijke- situatie op de hoogte te brengen.

Maar ach: als wij -simpele zielen- dat al in één oogopslag zien,
dan heeft zo'n gespecialiseerde verkeersveiligheidsspecialist dat toch véél eerder in de gaten?

Voorbeeld 2:
De Anerweg Noord tussen Lutten en Ane


Een soortgelijk verhaal troffen we aan op de Anerweg tussen Ane en Lutten.
Daar is men geruime tijd bezig geweest met het maaien van de bermen.
Groeizaam weertje en dan komt het gewas ras uit de grond zetten.

"Dus" werd er kwistig gestrooid met snelheidsbeperkingen.
Helaas waren we nèt te laat om dat "gevarieerde bordencircus" vast te leggen.
Volgens passanten was er driftig gestrooid met
50-, 30-, 70-, 60-, 30- en einde 60-borden, etc.

Maar onlangs zagen we tussen Ane en Lutten nog steeds een bord "50" staan,
terwijl er in de verste verte geen enkele maaier zijn kunsten vertoonde.
Sterker nog: er viel helemaal niets meer te maaien !

En -u raadt het al- :
Verkeer, dat richting Ane reed, mocht gewoon doorrazen met 80 km/uur....
Daar was namelijk geen enkele snelheidsbeperking te bekennen !

(Overigens zal het de slimsten onder u zijn opgevallen, dat het "50" bord voor een geldige snelheidsbeperking
niet vóór, maar achter het bord "einde bebouwde kom" had moeten staan.
Maar dat terzijde).

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3