KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 21
)

Woensdag 13 december 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 21 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

De Kolonie-gekte in Balkbrug
E
Er gebeurt wel eens wat spannends in Balkbrug en soms valt dat voor op de Kolonie.
Bij het horen van die straatnaam bevangt onze fotograaf -en niet alleen hem- dan een lichte paniek.
Want -zoals u na dit betoog begrijpt: het is een Koloniaal zooitje.
Waarom ?
Allereerst is er de "Kolonieweg", die zich bevindt tussen de Ommerweg en de Molenweg.
Da's duidelijk, zult u zeggen.

Dan is er daar vlak bij de straat "Kolonie", die loopt van de Molenweg naar de N48.
( Het wordt al ingewikkelder, niet?)

Die "Kolonie" wordt aan de oostkant van de N48 opeens "De Kolonie" (Balkbrug)
Daarna knikt "de Kolonie" af naar het zuiden en wordt "De Kolonie" (Vinkenbuurt)
Om om de chaos compleet te maken, wordt deze weg even verderop "De Kolonieweg Oost"

De ambtenaren van de gemeente Hardenberg snappen het Koloniale gegoochel ook allemaal niet meer, zo lijkt het.
Want nadat het straatnaambord van de "Kolonieweg" op de hoek van de Ommerweg gejat werd, moest er een nieuw bord komen.

Dat staat er sinds kort; alleen: met het opschrift "De Kolonieweg".
Kennelijk heeft iemand ontdekt, dat dit foute straatnaambord de zoekende reiziger zonder meer op het verkeerde been zet
en daarom heeft men "DE" afgeplakt met blauw plakband.
(Foto: Arjan Prins - www.kilroy.nl)

Nieuwleusen: Bob en Flop snappen het ook allemaal niet meer

Onlangs tufte uw fotograaf over de N377 in Nieuwleusen; ook wel "den Hulst" genaamd.
Eerst langs de snelheidsbeperking naar 70 km/uur, vervolgens terug naar maximaal 50, conform de borden.
Bob en Flop waren daar volgens tijdelijke borden aan het graven, dus even gas terug.

Hoewel: waar we al 50 mochten, moesten van onze noeste arbeiders langs hun werkplek...50 gaan rijden !
( Misschien waren de borden met (30) op ? )

Maar het werd nog gekker !
Want even verderop werd de maximum snelheid van 50 km/uur opgeheven.

En dat op een stuk weg, dat regelmatig met snelheidsradarstralen doorzeefd wordt !
Hoe hard je daar nu mocht, is ons -en de mensen van het IJssellandse Team Verkeersveiligheid- een raadsel.
De bebouwde kom eindigt namelijk pas enkele honderden meters verderop.

(Voor de opmerkzame lezer: inderdaad: het bord op de eerste foto, dat fiets- en bromfietspad aangeeft, staat bij het voetpad !)

Slagharen: het hoekje om = verrassing !

Wanneer je recentelijk van de Coevorderweg Noord de Prinses Marijkelaan inreed, werd je onaangenaam verrast.

Na de verkeersdrempel op onoverzichtelijke kruising werd je opeens geconfronteerd met een "verboden in te rijden"-bord.

Zonder dat er voor de bocht voor gewaarschuwd werd !
Da's overdag al vragen om ongelukken; laat staan 's nachts !

Slagharen: bordengegoochel op de Hoogeveenseweg

Op 25 oktober werd er hard gewerkt aan de Hoogeveenseweg tussen de Drentse grens en Schuinesloot.
Dat viel -ondanks de mist- op te maken uit de waarschuwingsborden en het bord (50).

En dan -enkele decimeters verderop- een bord, dat de snelheidslimiet van 60 km/uur opheft.....!

Riegshoogtendijk: helemaal geen borden nodig !

Dezelfde dag -even verderop, op de Riegshoogtendijk -nu zónder snelheidsbeperking of waarschuwingsbord! - wéér werk aan de weg.

De stilstaande, berm-maaiende tractor moest kennelijk voldoende opvallen door een armzalig zwaailichtje op het dak...
Levensgevaarlijk, maar gelukkig bleef de melding "ongeval met letsel auto - tractor" die dag uit. Een wonder !

Een dag later troffen we hetzelfde voertuig aan op de Langedijk bij Hollandscheveld.
Nu stilstaand (in de volstrekt onoverzichtelijke S-bocht!) en wéér zonder enige vorm van waarschuwing.

Hoogeveen: geen gescheur met rouwstoeten, alstublieft !

Wie in Hoogeveen van het Haagje de Beukemastraat inrijdt, pleegt volgens de borden een verkeersovertreding.
Je mag die straat dus -zelfs als fietser- niet inrijden. Tenzij je deel uitmaakt van een rouwstoet, zo het onderbord.

En zelfs dan moet je je daar inhouden, dus niet met 50 door de straat scheuren met die zwarte taxi, alsjeblieft.
Vandaar het bord met de snelheidsbeperking (30)...

Vierkante spiegeleieren in de Noordoostpolder
.
Lezer B.H. kwam ook met een opmerkelijk stukje vertoon met straatmeubilair.
Op de Ettenlandseweg nabij Blokzijl ontdekte hij deze reeks spiksplinternieuwe waarschuwingsborden voor vierkante spiegeleieren.

.

Of er sprake is van ambtelijke polderblindheid of dat een grapjas de borden een kwart slag heeft gedraaid is ons niet duidelijk.

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3