KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 22
)

Vrijdag 16 februari 2007

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 22 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

Hollandscheveld (Mr Cramerweg/Hollandscheveldse Opgaande)
(16 februari 2007)

Onze helden Bob en Flop slaan overal toe, dat weten we zo langzamerhand wel.
De Mr Cramerweg tussen Hollandscheveld en Hoogeveen is een eeuwige werkplek voor ons illustere duo. Zo ook nu weer.
En: zoals gebruikelijk maken de heren er weer een potje van.


Rijdend richting Hollandscheveld komen we een snelheidsbeperking naar dertig kilometer per uur tegen.
Want: wegwerkzaamheden. Dat zegt het bord althans.

Maar tot de kruising met het Hollandscheveldse Opgaande wordt tot onze verbazing helemaal niet aan de weg gewerkt.
Er is ook geen enkele zinnige reden te verzinnen, om het verkeer tot bejaardenfietssnelheid af te remmen.
De snelheidsbeperking wordt na het bebouwde-kom-bord en na de kruising dan ook niet herhaald.

We slaan af naar links en zien daar een bord, dat ons een snelheidsbeperking van 50 km/uur oplegt.

(Tja, het is en blijft duidelijk bebouwde kom, dus waarom zouden we hier een hogere snelheid verwachten ?)
Wat ons wel verbaast, is het bord bij de info-kaart, dat de daar nu geldende snelheidslimiet (van 50) opheft.
Hé, meneer de wegbeheerder: hoe hard mogen we dáár nu dus rijden ?

Gemeente Hoogeveen (vaste klant): beterschap !

Naschrift:
Dat Kilroy ook in Hoogeveen goed gelezen wordt, blijkt wel uit het feit, dat het bord (50)
enkele dagen later doorgekruisd was.
Inmiddels wordt er vlak voor de kruising in de berm (niet op de weg) gewerkt,
maar blijft de snelheidsbeperking (30) ook 's avonds en 's nachts van kracht.

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3