KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 23
)

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 23 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

Coevorden ( Krimweg )
Dinsdag 13 maart 2007


Onze helden Bob De Blunder en Flop de Bouwer klagen nogal eens, dat de vouwen uit hun werkoveralls gereden worden.
Sommige automobilisten hebben kennelijk alle vertrouwen in de verkeerskennis van de firma De Blunder & de Bouwer verloren.
Veel te hard rijden, ondanks al die overduidelijke borden...
Tja, hoe zou dàt nou komen ?

We hebben een vermoeden, dat onlangs in Coevorden -voor de zoveelste keer- werd bevestigd.
De oranje-heren maakten er namelijk ook hier weer een potje van.


We rijden
over de Krimweg van de Krim richting Coevorden.
Daar zien we een fors bord, dat (zo'n tien meter vóór de bebouwde kom) ons verbiedt, harder dan 30 km/uur te rijden.
Waarom ? Het blijft onduidelijk. De verklaring ontbreekt namelijk.
Even verderop het bord, dat het begin van de de bebouwde kom aangeeft. Vanaf hier mag je dus vijftig. Toch?

We rijden door richting centrum en zien hoegenaamd niets, dat een snelheidsbeperking zou kunnen rechtvaardigen.Dan maar de andere richting op. Ook dáár het bekende ronde bord met de rode rand en het getal 30.
Ook op dit punt geen uitleg over de reden, waarom de vaart er uit moet.
Dat driehoekige waarschuwingsbord volgt echter circa 20 meter verderop en weer verder staan wat pylonen in de berm.

Aan de rommel op het fietspad te zien is hier iemand aan het snoeien geweest.
Het is tien over één 's middags, dus het spul is vermoedelijk aan het lunchen.
Kan gebeuren.
Maar dan:...

Zondag 18 maart 2007
Na het fotograferen van een geslaagde reddingsactie van de Coevorder brandweer rijden we over de Krimweg richting de Krim.
En -jawel hoor: de borden met de snelheidsbeperking naar 30 km/uur staan er nog steeds.....
Geen spoor meer van wegwerkzaamheden, obstakels of iets dergelijks.

Gewoon te lamlendig of te slordig om de borden op te ruimen?
Kennelijk...

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3