KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 24
)

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 24 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

Onze helden Bob De Blunder en Flop de Bouwer klagen nogal eens, dat de vouwen uit hun werkoveralls gereden worden.
Sommige automobilisten hebben kennelijk alle vertrouwen in de verkeerskennis van de firma De Blunder & de Bouwer verloren.
Veel te hard rijden, ondanks al die toch méér dan overduidelijke borden...
Tja, hoe zou dàt nou komen ?

Voorbeeld 1:
Hardenberg ( Duitslandweg )
Vrijdag 20 april 2007


We rijden over de Duitslandweg; de weg tussen Hardenberg en het Duitse Itterbeck.
Hee, een bord met een snelheidsbeperking naar dertg kilometer per uur !
Daar moest dus wel iets drastisch aan de hand zijn, want vijftig kilometer wegremmen,
dat doe je alleen in gevallen, waarin het verkeer ernstig gevaar oplevert.

We kijken dus naarstig uit naar de oranje pakjes van Bob en Flop, die daar te ontwaren moeten zijn.
Kennelijk kijken we met onze neuzen, want geen spoor van de twee "nijvere helden" van deze serie.
't Zal toch niet waar zijn ?

Dan maar even retour uitgangspunt en eens met de stofkam door de situatie.
Maar ook na een uitgebreid onderzoek geen spoor van wegwerkzaamheden.
Of het moet die schaftkeet zijn, naast het onlangs aangelegde fietspad.
(Daar, waar het "dertig-bord" niet naast de rijbaan voor snelverkeer staat, maar aan het fietspad!)
Maar ja: die ligt zo'n eind van de Duitslandweg, dat er geen spoor van risico te vrezen is.
En dan nog: als je klaar bent met je werk, ruim je je zooi toch achter je kont op ?

Voorbeeld 2:
Koekange (Dorpsstraat)
Donderdag 26 april 2007


Ook hier worden we geconfronteerd met een serie borden, die ons wijzen op werkzaamheden aan de weg.
Snelheid naar dertig, spittend mannetje en bovendien een wegversmalling.


Benieuwd naar wat Bob en zijn kornuiten voor ons in petto hebben, sukkelen we door Koekange.

Alle tijd om op wegversmallingen te reageren en graafventjes te groeten.
Maar nee, ook hier geen spoor van wegwerkzaamheden...

Hoewel: die schaftkeet rechts van de weg...? 't Zou kunnen ....

Helaas: ook hier hebben Bob en Flop de wijze raad van hun moeder in de wind geslagen.
"Ruim de rotzooi achter je kont op".

Maar ach: dan zou deze serie bordenblunders snel afgelopen zijn.

Maar met iedere aflevering wordt duidelijker, dat er meestal van de bebording bij wegwerk geen hout klopt...

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3