KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 25
)

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 25 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer een fraai toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

Onze helden Bob De Blunder en Flop de Bouwer klagen nogal eens, dat de vouwen uit hun werkoveralls gereden worden.
Sommige automobilisten hebben kennelijk alle vertrouwen in de verkeerskennis van de firma De Blunder & de Bouwer verloren.
Veel te hard rijden, ondanks al die toch méér dan overduidelijke borden...
Tja, hoe zou dàt nou komen ?

Balkbrug ( N377 - Zwolseweg )
Zaterdag 9 juni 2007


We rijden in Balkbrug over de N377 in de richting van Dedemsvaart.
Hee, alwéér een bord met een snelheidsbeperking naar dertg kilometer per uur wegens wegwerkzaamheden !
Maarre...: staat dat bord nu aan het fietspad of op de rijbaan voor snelverkeer ?
Menig automobilist remt hier op deze Kliko-allee dus maar af naar fietstempo.
Je weet maar nooit, of niet ?

Dat Bob en Flop fietsers af zouden willen remmen naar dertig kilometer per uur klinkt te gek voor woorden.
De meeste wielrijders beschikken niet eens over een snelheidsmeter, toch?
Een eindje verderop blijkt, dat Bob en Flop een kabel in het trottoir aan het begraven zijn geweest.
Die klus hebben ze niet afgekregen, dus liggen de stoeptegels los en moeten voetgangers een meter of vijf over het fietspad lopen.

De snelheidsbeperking gold dus inderdaad voor het fietspad !

En aangezien dat fietspad hier binnen de bebouwde kom ligt, mogen bromfietsers,
(die zich hier sowieso met hooguit 30 km/uur mogen voortbewegen), daar dus op de rijbaan rijden.

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3