KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 26
)Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 26 van de serie bordenblunders.

Vandaag troffen we weer een fraai toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Zoals hier:

Rondweg Slagharen
Woensdag 13 juni 2007


Rondweg-bordenchaos

Vandaag vond er een ongeval plaats op de kruising Moeshoekweg - Rondweg in Slagharen.
De rondweg, die Weverijweg gaat heten, is nog voor het verkeer gesloten en gaat pas vrijdagmiddag (15 juni) formeel open.
Dat is kennelijk niet iedereen duidelijk.

De bestuurster van de Renault Kangoo werd in ieder geval onaangenaam verrast door een vrachtwagen, die haar aanreed op een plaats waar ze geen kruisend verkeer van links hoefde te verwachten.
.
Ook hier blijkt weer, hoe gevaarlijk het niet of onjuist plaatsen van verkeersborden kan zijn.
Want op de kruising van de Moeshoekweg werd de bestuurster niet gewaarschuwd door borden, die aan hadden moeten geven,
dat er werkverkeer te verwachten was.
De gevolgen zijn weer op pijnlijke en kostbare wijze duidelijk geworden.

We reden daarom vanavond een rondje langs de kruisingen in de nieuw-aangelegde rondweg, die vrijdagmiddag onofficiëel open gaat.
En ontdekten, dat -zoals we zo langzamerhand gewend zijn- er weer eens grootscheeps geklooid is met borden.

De waarschuwingsborden voor werkverkeer, die op de Moeshoekweg ontbreken, staan wèl op de kruising Rondweg - Witmanweg.


Althans: als je vanaf Slagharen komt; kom je vanaf de andere zijde, dan stralen ze weer door afwezigheid !
Ook ontbreken daar weer de borden, die links- of rechts afslaan verbieden!
Je wordt op de kruising dus in de waan gehouden, dat je de rondweg op mag, totdat je -te laat- een inrijverbodsbord tegenkomt.

Kom je vanaf de Herenstraat, dan is het inrijverbodsbord (uiterst links in beeld) trouwens praktisch niet te zien.

Datzelfde geldt trouwens ook op de kruising, waar vanmiddag de Kangoo total loss gereden werd.
Dat heeft tot gevolg, dat dagelijks honderden auto's vanaf Slagharen en Drogteropslagen naar de rotonde in de N377 rijden.

In de tien minuten, dat we daar de zaak bekeken, telden we maar liefst 34 auto's, die de gesloten verklaarde weg in reden!

Dat moet voor verkeer, dat de rotonde vanaf de Coevorderweg Noord nadert, een vreemde gewaarwording zijn
Daar staat namelijk duidelijk aangegeven, dat de Weverijweg voor alle verkeer gesloten is !

Overigens troffen we nòg een bordenblunder aan op de kruising Hoogeveenseweg - Weverijweg.
Duidelijk: je mag volgens bord 1 hier de weg niet inrijden.

Hoewel bord 2 aangeeft, dat je wel degelijk de middengeleider (aan de linkerzijde) mag passeren.
Direct ernaast geeft een bord 3 echter aan, dat je dat "eiland" rechts dient te passeren.
(Snapt u er nog wat van?)

Hoogeveenseweg nu zestig-zone ? Of niet ?

Sinds kort staan er aan de Hoogeveenseweg in Slagharen borden, die doen vermoeden, dat je er voortaan maximaal 60 km/u mag.
Ik zeg DOET VERMOEDEN, want de manier, waarop dit vermeld staat, is namelijk niet middels een rechtsgeldig bord, maar als volgt:

Voor de meeste weggebruikers komt dit waarschijnlijk over als een waarschuwing: "Binnenkort mag je hier niet harder dan zestig km/uur".
De twee snelheidsbeperkingsborden naast elkaar werken sterk verwarrend.
Aangezien de 60-zone-borden bij de Overijssel-Drentse grens verwijderd zijn, is de Hoogeveense weg nu kennelijk ook een 60-zone.
Dat houdt tevens is, dat de gehele N852 van de Slagharense rondweg tot Hollandscheveld (10 km lang) nu een 60-zone is.

Dat 60-zone bord staat trouwens wel op de Kruising Geert Migchelsweg - Hoogeveenseweg, die aanzienlijk minder druk is!

Vreemd genoeg geldt die zestig-zone niet voor de Elimmerweg, die in zeer slachte staat verkeert.

Deze weg staat enorm bol en bevat een groot aantal diepe kuilen, die garant staan voor schade aan (legale) auto's met een laag chassis.
Een zestig-zone zou hier dus logischer zijn, maar hier mag een motorvoertuig officiëel dus tachtig rijden....
Er staat alleen een bord, dat adviseert om niet harder dan dertig te rijden.

Ook in Schuinesloot bordenperikelen.

Rijd je vanaf de Hoogeveenseweg het gehucht binnen, dan eindigt daar de zestig-zone een het begin van de weg.

Alleen wordt het bord, dat de bebouwde kom aangeeft, praktisch onzichtbaar gemaakt door een weelderige boomtak.
Ook hier weer een voorbeeld van ergerlijke laksheid....

Tot slot een vraagje:
We komen dagelijks dit soort witte borden tegen, bijvoorbeeld aan de Schuineslootweg (foto) of aan de N377 voor de Krim.

Wat zegt dit bord?
A: bebouwde kom, dus maximaal 50 km/uur,
B: gehucht of conglomeraat, dus 80 km/uur,
C: dit is geen officiëel verkeersbord en het geeft dus ook geen snelheidslimiet aan.

( Bedenk uw antwoord en kijk daarna onderaan de pagina )

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3


Antwoord C is juist