KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 27
)Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 27 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid!

Rondweg Slagharen
Zaterdag 16 juni 2007


Gefrustreerde automobilisten op de Coevorderweg

Zaterdag vond er weer een Zomermarkt plaats in Slagharen.
Aangezien die een deel van de Herenstraat in beslag neemt, wordt die doorgaande weg ( N852 ) afgesloten vanaf de Coevorderweg.
Helaas vergat de wegbeheerder aan te geven, dat de mogelijkheid om via de Herenstraat richting Hollandscheveld te rijden vervallen was.
In het halve uurtje, dat we op het terras op de kruising Coevorderweg - Herenstraat zaten, zagen we tientallen automobilisten
uit de richting Dedemsvaart/Hardenberg voorbij de Eik links voorsorteren.

Om direct daarna onverwachts geconfronteerd te worden met een lading dranghekken, die de ingang naar de Herenstraat versperden.

Zouden al die mensen nu zo dom zijn of was men (weer) eens vergeten om waarschuwingsborden neer te zetten?

Voor alle zekerheid zijn we dus even gaan kijken, of er ergens stremmingswaarschuwingsborden neergezet waren.

Maar nee hoor: nergens werd gewaarschuwd, dat de Herenstraat afgesloten was; noch was een omleidingsroute aangegeven.

En dat was bepaald niet de eerste keer.....

Toto ergernis en woede van een zeer groot aantal automobilisten en inzittenden.

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3