KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 28
)Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 28 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid!

Coevorden: de eeuwige spookmaaiers slaan weer toe!
1 en 3 juli 2007


Er valt heel wat te maaien in en rond Coevorden.
Dat zou je tenminste zeggen als je al die borden ziet staan.
Zelfs zondagmorgen rond zes uur waren Bob en Flop aan de Krimweg naarstig bezig groene wildgroei een kopje kleiner te maken.

Tenminste: als je hun borden mag geloven!
Want onze maaiende helden schitterden natuurlijk wederom door afwezigheid, net als op 13 maart j.l.
Ze lagen waarschijnlijk lekker achter Moeders gebreide broek tussen de klamme lappen uit te slapen.

Ook dinsdagavond tegen half acht wilde de twee ons doen geloven, dat ze lekker op de trekker bezig waren; nu langs de N34.

Maar jongens: als je je spullen aan het eind van de werkdag aan de Krimweg parkeert en huiswaarts gaat....
zou je dan zo vriendelijk willen zijn, om die waarschuwings- en snelheidsbeperkingsborden weg te halen ?

Namens de mede-weggebruikers:
bij voorbaat bedankt!

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3