KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 29
)Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 29 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer twee fraai toonbeelden van verregaande slordigheid!

Hoogeveen
Donderdag 5 juli 2007


Hogeveen: van Limburg Stirumstraat en omgeving
Uiteraard wordt er hard gewerkt om het verkeer in Hoogeveen zo vlot en veilig mogelijk doorgang te laten vinden.
Daarom zijn Bob en Flop druk bezig om de van Limburg Stirumstraat fraai te reconstrueren.

En om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen, is deze straat tijdelijk afgesloten met de juiste borden.
Met duidelijk aangegeven wegomleggingen naar de Blankenslaan West (linksaf) en de Blankenslaan Oost (rechtsaf)

Althans: dat was de bedoeling. Want ook hier chaos en verwarring voor de weggebruiker !

Rijd je in noordelijke richting, dan kon je een waarschuwingsbord tegen, dat aangeeft, dat de weg in beide richtingen gesloten is.
(Niet dat dat helpt, want in die paar minuten, dat de fotograaf daar was, reed bijna iedereen gewoon door, alsof er geen bord stond)
.

Men slalomde lekker tussen de wegwerkers door, alsof de weg gewoon open was!

Maar aan de Blankenslaan West was geen bord te bekennen, dat potentiële linksafslaanders waarschuwde tegen de stremming.


Op de Blankenslaan West staat wel een inrijverbodsbord - maar aan de verkeerde kant van de weg!
En dat terwijl er op de "Stirum" een bord straat, dat je die laan in mag/moet rijden als omleidingsroute!

En op de Koelmanstraat staat daarentegen weer wèl een schrikhek met een geslotenverklaringsbord richting "Stirum".

Omdat er ook tegemoetkomend verkeer over de "Stirum" reed, zijn we even bij de kruising met de Brinkstraat gaan kijken.

En jawel hoor: er was daar geen geslotenverklaringsbord te bekennen....
( Zouden Bob en Flop nog nooit van éénrichtingsverkeersborden gehoord hebben? )

Hoogeveen maakt zijn reputatie wat betreft bordenblunders dus weer volledig waar !
(Met dank aan onze attente hulpverlener)

Een tweede bordenblunder op de kruising Zuiderweg - Kortenaerstraat, waar onlangs nog gewonden vielen door een voorangsfout:
Waar staat het bord, dat aangeeft, dat de Zuiderweg een voorrangsweg is?

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3