KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 30
)Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 30 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid!

Slagharen
Woensdag 12 september 2007


Slagharen: bordenchaos bij de Kronkelweg

Ook in Slagharen wordt er regelmatig aan de weg gewerkt en zelfs onder de weg !
Bob en Flop hebben kennelijk plannen om de riolering onder de bestrating van de Kronkelweg te vernieuwen.
Dat is duidelijk te merken aan de borden, die geplaatst zijn tussen de kruisingen met de Herenstraat en de Dargstraat.

Die zijn daar een week geleden geplaatst en sindsdien is de bestrating deels opgebroken en zijn er buizen en kolken neergezet.
Daarna werd het stil op de Kronkelweg. Bob en Flop zijn verdwenen, maar niet de wegopbreking en evenmin hun borden.

Wil je de Kronkelweg vanaf de Dargstraat of vanaf de Herenstraat inrijden, dan word je onverwacht geconfronteerd met borden,
die je proberen wijs te maken, dat doorgaand verkeer niet mogelijk is.

Alleen: doorgaand verkeer is wel degelijk mogelijk !
Zelfs bij de wegversmalling is er in principe genoeg ruimte om twee auto's elkaar te laten passeren !
Wèl ontbreken de borden, die waarschuwen voor de wegversmalling èn borden, die de voorrang regelen.

.
Op de Herenstraat wordt het nog fraaier: daar staan borden, die aangeven, dat de Kronkelweg gesloten zou zijn voor alle verkeer !

Aan beide zijden van de wegwerkzaamheden ontbreken echter ook de borden, die dat inrijverbod bevestigen.

Kortom:
we hopen, dat Bob de Blunder en Flop de Bouwer meer verstand hebben van riolen....

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3