KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 31
)Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 31 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid!

Slagharen
Dinsdag 18 september 2007, 19:30 uur


"Het is niet aan de weggebruiker........."

Aan de Tweede Blokweg in Slagharen wordt overdag naarstig gewerkt !
Dit keer zijn Bob en Flop bezig om de bermverharding van deze zeer smalle, maar desondanks drukke weg te vernieuwen.
En ook hier treffen we weer een fraai staaltje van verkeersbordenanalfabetisme aan op de kruising Tweede Blokweg - Kronkelweg.

U ziet het goed: het is voor alle verkeer van beide zijden verboden deze weg in te rijden.
Tegelijkertijd waarschuwen onze nijvere wegwerkers u, dat ze aan het werk zijn.
Waarom mag Joost weten, want als je die weg toch niet in mag rijden...

Maar goed: achter dit verkeersbord C1 staat kennelijk nog een tweede bord. Wat zou dat ons willen mededelen ?

Eh...: de maximum snelheid op deze weg, waar je niet in mag rijden, is vastgesteld op dertig kilometer per uur.
Snapt u wel ? ( Nee, ik ook niet )

Bent u nu ook zo benieuwd, hoe het er aan de andere kant van de wegwerkzaamheden uit ziet ? Wij ook!

We reden daarom even door naar de kruising van de Tweede Blokweg met de Koppelweg.
Daar lag het hek en het inrijverbodsbord plat op het wegdek en waren geen waarschuwings- en snelheidsbeperkingbord te vinden.

Dat houdt dus in, dat u van deze zijde van de weg met 80 km/uur langs een opgebroken berm mag scheuren.
En de met dertig voortsukkelende tegenliggers, die het inrijverbodsbord negeerden, kunnen alleen maar verbaasd opkijken.
*
Officieren van Justitie plegen nogal eens te preken met de woorden:
"Het is niet aan de weggebruiker om de verkeerstekens te interpreteren"
Geachte OvJ: leg dit ons dan eens uit?
*
Kortom:
Bob de Blunder en Flop de Bouwer hadden kennelijk weer eens haast om nog bijtijds aan de avondpot aan te schuiven.
Dat ze zich daarmee (voor de zoveelste keer!) ongeloofwaardig maken, interesseert hen kennelijk niet....

Naschrift:
Een dag later waren de borden ook aan de andere zijde van de wegopbreking aangepast.
Nu stond ook daar een bord: verboden in te rijden, in combinatie met een bord, dat 30 km/uur als maximum aangaf

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3