KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 35
)Wederom voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 35 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer drie fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid !

Kerkenveld
April 2008

Klus klaar ? Borden weg !

Kerkenveld: zandhoopje = wegwerkzaamheden, dus 30 ?

Helaas komen we met hoge regelmaat nog steeds op wegen, waar ten onrechte snelheidsbeperkingen worden opgelegd.
Meestal zijn de werkzaamheden aan de weg allang gereed of tijdelijk stilgelegd.
In de meeste gevallen "vergeet" men dan de borden weg te halen.
De bestuurder, die daar dan één keer heeft ervaren, dat hem ten onrechte een snelheidslimiet is opgelegd,
negeert de borden waarschijnlijk de volgende keer; ook al staan ze er dan mogelijk wel terecht.

Dit keer was dat het geval in Kerkenveld, nota bene in de dertig-zone !
Hoewel de maximum snelheid dertig km/uur is, gaat de top daar vanwege werkzaamheden omlaag naar....dertig km/uur !
.

Op zich al een toonbeeld van slordigheid, maar het meest vreemde daaraan is, dat er helemaal geen werkzaamheden te bekennen zijn!
Of men moet het hoopje zand naast de weg zijn...?
* * *

Alteveer: van hetzelfde laken een pak

Op het Alteveer, even ten zuiden van Hoogeveen, kwamen we dezelfde situatie tegen.

Ook hier proberen Bob en Flop de weggebruiker wijs te maken, dat er hard gewerkt wordt.
"Kalm aan" betekent hier dertig kilometer per uur.
Helemaal bizar wordt het even verderop: rechts wordt de snelheidsbeperking opgeheven; links wordt 'ie juist weer ingesteld.

Helaas zijn onze "oranje werkers" ook hier in geen velden of wegen te bekennen....
( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3