KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 36
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 36 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

De Krim
15 mei 2008


Bob en Flop's verdwijnmachine is af !

Helaas komen we met hoge regelmaat nog steeds op wegen, waar ten onrechte snelheidsbeperkingen worden opgelegd.
Meestal zijn de werkzaamheden aan de weg niet niet begonnen, allang gereed of tijdelijk stilgelegd.
In de meeste gevallen "vergeet" men dan de borden weg te halen.
De bestuurder, die daar dan één keer heeft ervaren, dat hem ten onrechte een snelheidslimiet is opgelegd,
negeert de borden waarschijnlijk de volgende keer; ook al staan ze er dan mogelijk wel terecht.

Vandaag bleken er in de Krim opmerkelijke borden geplaatst.
We reden van Coevorden naar de Krim en vonden bij de flitspaal deze borden, die de snelheid van 80 naar 50 wilden drukken.

Er zou over 1500 meter werk aan de weg gaande zijn, maar helaas: zover het oog reikte: geen oranje jongens !

Bij de chicane vonden we weer zo'n setje, dat ons ook nu weer van "wegwerk" over een lengte van 1500 meter probeerde te overtuigen.
Of we hier alstublieft het gas wilden loslaten tot we met een vaartje van 30 over het zinderende asfalt voortsukkelden.
Maar hoe we ook speurden: Bob de Blunder en Flop de Bouwer schitterden door afwezigheid.
Bovendien stond er direct achter de paal met de drie borden een bord, dat 50 als maximum snelheid oplegde.

Aangezien het laatste bord geldt, mag je hier dus weer gewoon 50 km/uur als maximum snelheid aanhouden.

Ook binnen de bebouwde kom, rijdende richting Coevorden, vonden we soortgelijke borden aan de Hoofdweg.

Misschien waren onze helden te laat op hun werk verschenen of te vroeg vertrokken, maar in ieder geval: weg !
Tja; dan geloof je dit soort borden de volgende keer niet. Met alle gevolgen van dien...
Of zouden ze eindelijk Bob's verdwijnmachine klaar voor gebruik hebben?
( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3