KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 37
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 37 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

Slagharen, Dedemsvaart, Hardenberg, Vinkenbuurt en Emlichheim
( juli 2008 )


"Mag ik de Afdeling Nutteloze Verkeersborden van u?"

Ook de afgelopen weken kwamen we op diverse plaatsen weer borden tegen,
die de weggebruiker zinloze snelheidsbeperkingen of andere verboden opleggen.

Zo staan er in Slagharen al maandenlang borden, die de vaart er uit moeten halen op de Coevorderweg. "Wegens wegwerkzaamheden".
Die zijn daar ooit geplaatst, toen men daar bezig was met de reconstructie van de Herenstraat.

Die reconstructie is nog steeds gaande -hoewel al een week geleden stilgelegd vanwege de bouwvakvakantie-
maar de werkzaamheden vonden voor het laatst plaats ter hoogte van de Anton Geerdesplein.
Uiteraard is het dan volslagen zinloos om er op de Coevorderweg voor te waarschuwen;
temeer, daar de Herenstraat al over een flinke afstand weer te berijden is.De snelheidsbeperking zou na de kruising met de Herenstraat herhaald moeten worden, maar dat gebeurt niet.
Wel staat er een bord, dat aangeeft, dat er een verbod opgeheven wordt. Alleen: welk verbod?...


Ook op de Herenstraat zelf staat een bord, dat een snelheidsbeperking van 30 km/uur oplegt. Alleen wordt die snelheidslimiet automatisch na de eerste kruising ( Dr Willemslaan) opgeheven, want daar staat géén bord....


DEDEMSVAART

Op de Langewijk in Dedemsvaart vonden we een identieke situatie.
Daar zijn de werkzaamheden aan de Langewijkse kant van de rotonde afgerond,
maar er geldt nog steeds een snelheidsbeperking naar 30 km/uur vanwege werkzaamheden.
Die maximum snelheid vervalt uiteraard direct na de rotonden en zou daar dus herhaald moeten worden, maar dat is niet het geval.
Wel staat er ook daar een bord, dat de (daar dus niet geldende) verboden opheft.
HARDENBERG

Ook op de Havenstraat in Hardenberg staan volstrekt zinloze borden.
Hier maakt men de brave burger wijs, dat hij niet van de Havenstraat naar de Marslaan vice versa mag rijden.


Bovendien staat het bord aan de Havenstraat vakkundig weggewerkt achter een boom, zodat u dat verbodsbord pas op het laatste moment te zien krijgt. Da's natuurlijk vragen om kop-staart-aanrijdingen door verwarde bestuurders.
-
De meeste gemotoriseerde weggebruikers negeren het volstrekt zinloze bord dan ook volledig.
We hebben de autoriteiten op de zaak attent gemaakt en wachten geduldig af, hoe snel dit "probleem" wordt opgelost...VINKENBUURT

Wie over de Koloniedijk van Balkbrug naar Dalfsen rijdt, zal waarschijnlijk raar opkijken.
Want tegelijkertijd een snelheidsbeperking naar zestig èn dertig km/uur is toch wel "enigszins markant".
Waarschijnlijk is het 60-bord door vandaaltjes omgedraaid, maar het wijst inmiddels wel al geruime tijd in de verkeerde richting!EMLICHHEIM

Maar wie denkt, dat Bob en Flop alleen in ons land toeslaan, slaat de plank volledig mis.
We vinden aan de Bahnhofstraße in Emlichheim deze borden, die u verbieden door te rijden, tenzij u bestemmingsverkeer bent.
Ook dit verbod geldt vanwege wegwerkzaamheden, maar volgens de meeste voorbijgangers kun je er probleemloos langs.
Geen hond trekt zich er dus wat van aan, want het is nu eenmaal de snelste route richting Hauptstraße / Coevordener Straße...


( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3