KILROY'S BORDENHUMOR
( Deel 4 )

Update:
dinsdag 30 augustus 2005

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

Beilen (richting Lieving):
Je moet toch wel een behoorlijk bord voor je kop hebben,
om een serie belangrijke verkeersborden zó neer te zetten...!

De fotograaf moest zelfs uiterst links van de weg gaan staan, om nog ìets van de borden op de foto te krijgen.
Met recht: de bordenblunder van de week !


Hier nog even een blik op de situatie van de andere kant af gezien (richting Beilen)

Daar houdt het niet mee op, want even verderop richting Beilen treffen we een waarschuwingsbord aan.

Alleen is het bord zo intens smerig en bovendien door takken en bladeren afgeschermd,
dat geen hond het kan lezen !

Ook de andere kant op komen er vreemde bordensituaties voor de lens.

Bij de bushaltes staat een maximum-snelheidsbord,
maar even verderop wordt die beperking al weer opgeheven.
Gezien de wetgeving is het dus onmogelijk om hier een snelheidscontrole te houden!


Beilen: beterschap !