KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 42
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 42 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

De Onzichtbare Brigade van Bob en Flop
Zaterdag 20 februari 2010


Ultrageheim werk aan de winkel aan de Jachthuisweg
Ook tijdens de vorstverlet en in het weekend gaan de werkzaamheden aan de weg gewoon door,
zo blijkt uit borden, die langs de Jachthuisweg tussen de Roelofs Mulderweg en de Midddenweg zijn neergezet.
Uiteraard dient u uw snelheid naar hooguit 50 km/uur aan te passen, want dooie wegwerkers, daar hebben we niets aan, toch?

Bob en Flop hebben hier kennelijk hun allernieuwste wapen ingezet: de volledig onzichtbare arbeider !
Want hoe we ook naar tekenen van wegwerkactiviteiten speurden,
zelfs met de beste wil van de wereld viel er niets dienaangaande te ontdekken.....
Zou het om een ultrageheim project gaan, waar niemand iets van mag weten ?

(Of zouden ze voor de zoveelste keer de borden weer hebben laten staan, terwijl het werk allang afgelopen is ?
( U bent wederom gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3