KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 5 )

Update:
woensdag 19 april 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebuikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 5 van de serie bordenblunders.

De afgelopen twee dagen troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Voorbeeld 1:
Mariënberg (aan weerszijden van spoorwegovergang Kloosterdijk).

Ergens naast de weg, vlak bij de overweg Kloosterdijk, werd kennelijk vóór de Pasen gewerkt.
We troffen deze borden echter op Tweede Paasdag aan, toen er geen activiteit viel te bespeuren.
De gravers hadden kennelijk haast om Pasen te vieren en lieten de borden daarom gewoon staan.
Met als gevolg, dat weggebruikers de volgende keer met 50 km/uur voorbijkomen, als er wel gewerkt wordt!


De geloofwaardigheid van dit soort borden kom hierdoor natuurlijk wel erg op de tocht te staan.

Aan de andere kant van deze overweg wordt u ook een snelheidsbeperking opgelegd.
Alleen vervalt die uiteraard bij de eerstvolgende zijweg; in dit geval de Stationsstraat, tenzij daar ook een bord staat.

En aangezien daar geen herhaling van het verbodsbord staat, mag je van ook hier met 50 km/uur langs de "werkzaamheden"....

Voorbeeld 2: de N377 (den Hulst) in Nieuwleusen

Kennelijk willen ze in Nieuwleusen niet achterblijven bij de bordenblunderaars in Mariënberg !

Ook daar wordt driftig langs de weg gewerkt. Uiteraard wordt het verkeer op de hoofdrijbaan ook hier tot fietstempo gedwongen.
Althans: tot het volgende bord... dat slechts enkele meters verderop staat....
!

Mariënberg en Nieuwleusen: beterschap !