KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 6 )

Update:
donderdag 27 april 2006

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebuikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.

Vandaag weer enkele fraaie voorbeelden van verregaande "borden-laksheid" in de gemeente Hoogeveen.

Voorbeeld 1:
Mr Cramerweg (ter hoogte van het BP tankstation).

Hier troffen we een bord aan, dat de snelheid er nog meer uit moet halen.
Terwijl je op deze riant brede weg normaliter al hooguit vijftig op je snelheidsmeter mag hebben,
vindt iemand het nodig om je tot ver onder het maximum snelheidsniveau van een 45-karretje te moeten dwingen.

Waarom mag Joost weten, want er is hier geen enkele aanleiding te vinden, die die maatregel rechtvaardigt.

Voorbeeld 2:
Even verderop wordt het nog gekker !

Vlak voor de wegversmalling bij het viadukt over de Hoogeveensche Vaart mag je volgens het bord hooguit 50 rijden.
Alleen: die maximum snelheid... wàs die daar al niet 50 ?
(Het bord "einde bebouwde kom" staat namelijk NA de rotonde)
Hier geen spoor van de aangekondigde werkzaamheden aan de weg, die een snelheidsbeperking rechtvaardigen.
Het verbod eindigt even verderop automatisch, bij de rotonde bij de oprit naar de A37.

Even verderop, ná die rotonde -richting Hollandscheveld- treffen we dan weer een snelheidsbeperking aan; nu naar dertig km/uur.
Dààr wordt niet aan, maar naast de weg gewerkt....

Gemeente Hoogeveen en meneer Schagen: beterschap !