KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 7
)

Update:
Dinsdag 2 mei 2006, aangevuld op 23 mei

Nieuwe voorbeelden van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 7 van de serie bordenblunders.

De afgelopen twee dagen troffen we weer enkele fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid aan.

Voorbeeld 1:
Hardenberg (de nieuwe wijk Marslanden, ten noorden van de N34).

We komen van de Haardijk of de Jachthuisweg en slaan bij de rotonde af naar de Collendoornerdijk.

Direct daarna rijden we langs het bord, dat de bebouwde kom aangeeft
, de Van Uijterwyckallee op.
Althans, dat hebben we op internet moeten opzoeken, want hoewel er een gigantisch reclamebord staat,
ontbreekt het straatnaambord voor deze toegangsweg voorlopig nog steeds.


Deze Van Uijterwyck-allee eindigt op een T-kruising met (ook volgens onze internet-informatie) de "Voltelenstraat".
(Ook hier is weer geen straatnaambord te bekennen)
In de verte ziet u die kruising al: daar, waar de grote kraan links naast het reclamebord te zien is.


Slaan we hier linksaf, dan komen we op een nieuw stuk asfalt, dat om de wijk heen aangelegd lijkt te zijn.
LIJKT ! Want na enige honderden meters houdt het asfalt opeens op en (als je goed kijkt)
zie je, dat de weg na een scherpe bocht naar rechts onverhard verder gaat, ergens op de wijk af.
.
Het bord, dat toch zou behoren te waarschuwen, dat de weg hier doodloopt, ontbreekt op de T-kruising !
Ook is er aan het eind van de weg geen schrikhek te bekennen.
De asfaltweg eindigt plotseling en iedereen, die hier doorrijdt, belandt onherroepelijk in een brede sloot (bij de rode punt).
Die kans op een fataal ongeval is met name erg groot bij duisternis -er is hier geen straatverlichting- en bij mist.
Op het laatste stukje asfalt zijn al enkele stevige en veelzeggende remsporen te zien.
DRIE WEKEN LATER is hier nog steeds geen bord of schrikhek geplaatst, dat weggebruikers op deze situatie attent maakt.

Voorbeeld 2:
Ook aan de andere zijde van de nieuwbouwwijk wordt stevig bordengeblunderd.
(Zie de groene stip op de kaart)

Bestuurders, die vanaf de 60-km-zone van Havermarsweg de van Coeverdenstraat op rijden,
zien aan het begin van die straat een bord, dat aangeeft, dat daar de 60-kilometer-zone eindigt.
Mooi: lekker gas op de plank dus ! Toch ?

Nou nee, dat lijkt ons niet de bedoeling, want je rijdt hier wèl de bebouwde kom van Hardenberg-Marslanden in !

Helaas lopen de ambtelijke molens in de gemeente Hardenberg nog steeds met de snelheid van een hoogbejaarde slak
op de welbekende teerton, want het bord, dat de bebouwde kom dient aan te geven, ontbreekt hier - nog steeds!
Met andere woorden: je mag hier formeel met 80 km/uur door de nieuwbouwwijk scheuren !

Volgens de bewoners is de gemeente al enkele keren op deze blunder gewezen,
maar kennelijk slaapt men te vast op de daarvoor verantwoordelijke afdeling.....

Voorbeeld 2 (vervolg)

Drie weken later -23 mei dus- zijn we nog eens op deze lokatie gaan kijken, of de gemeente al wakker geworden is.
Wat we vreesden bleek helaas maar al te waar: er staat nog steeds geen bord, dat de bebouwde kom aangeeft.
Wel is er een snelheidsbeperkingsbord (rechts) naar 50 km/uur geplaatst.


Maar die restrictie geldt dus alleen op deze straat en houdt dus op te bestaan op de eerstvolgende kruising....

Hardenberg : beterschap !