S C H O O R ST E E N B R A N D

Wat is een schoorsteenbrand nu eigenlijk?

Creosoot is een teerachtige substantie, die ontstaat, wanneer onverbrande brandstofdeeltjes tegen de schoorsteenwand aankoeken.
Dit gebeurt met name, wanneer het vuur vaak "gesmoord" wordt en er dus een onvolledige verbranding plaatsvindt.

Deze aanslag zal onder bepaalde omstandigheden in brand vliegen.

Vooral bij oudere huizen, bij panden met een gebogen rookafvoerkanaal, bij rieten daken en in de nabijheid van brandbaar materiaal kan een schoorsteenbrand zeer ernstige gevolgen hebben.

Veel mensen vergeten, dat wanneer een schoorsteenpijp mooi achter houten beschot is weggewerkt, de brand veel moeilijker te blussen is.

Wanneer een kachel of haard verplaats
t is en de schoorsteenpijp daarbij verschillende hoeken maakt, is de kans op afzetting niet alleen veel groter, maar vegen en/of blussen worden ook veel moeilijker.
Hoe herkent u een schoorsteenbrand?

U zult bij een schoorsteenbrand een loeiend lawaai horen in het rookkanaal.
Het geluid lijkt op een zware storm, die in uw schoorsteen woedt.

U heeft een schoorsteenbrand. Wat nu?

Doof snel het vuur in kachel of open haard met zand, zout of soda,
om rook in uw huis te voorkomen.

Sluit direct hierna de schoorsteen(smoor)klep.

Sluit direct de luchttoevoer van de kachel (bij de open haard de deurtjes).
Waarschuw direct de brandweer ! (112)

Ventileer de ruimte direct na het doven van het vuur in verband met koolmonoxide-vorming
Koolmonoxide is een reukloos, maar dodelijk gas!
Uiteraard zorgt u ervoor, dat personen en dieren hierbij zo snel en veilig mogelijk het pand verlaten.

Wat moet u nooit doen?

Blus nóóit met water!
Het water wordt namelijk bijna explosief in een overvloed van stoom omgezet.
Er is dan een grote kans, dat het rookkanaal scheurt door de zeer snelle, maar zeer plaatselijke afkoeling.


Tips:
Zorg voor een emmer met zand of soda en een schep(je) naast de open haard, kachel of schoorsteen.
* Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf *
* Kijk -vooral in de lente en zomer- of de afdekroosters nog op de pijp zitten.
* Controleer het rookkanaal aan het eind van de zomer op vogelnesten e.d.
* Zorg ervoor dat de schoorsteen ook regelmatig wordt gecontroleerd op scheuren en lekkage.
* Nooit blussen met water.
* Nooit een brandblusser in de schoorsteen leegspuiten !
* Nooit met de brandende inhoud gaan rommelen of deze uitscheppen

* Nooit denken "Ik regel dit zelf wel eventjes". Bel de alarmcentrale van de brandweer via 112 !

(* Houd er rekening mee, dat uw verzekeraar een recente nota van een schoorsteenveger verlangt, wanneer u een schadeclaim indient).

Vaak is een schoorsteenbrand moeilijk te blussen, omdat het rookkanaal "mooi weggewerkt" is achter een wand of dakbeschot.
In dat geval dient u zich te realiseren, dat er in geval van nood tijdrovend hak- en breekwerk aan te pas komt om erger te voorkomen!
Let er ook op, dat er geen isolatiemateriaal, hout of andere brandbare materialen tegen de pijp aan liggen.
Sommige schoorsteenbranden ontstaan door warmteoverdracht van de metalen pijp op brandbare materialen.
"Mijn schoorsteen is onlangs geveegd en nu: schoorsteenbrand!"
Een kreet, die we de laatste jaren maar al te vaak horen.
Helaas is de overheid hier maar al te vaak debet aan.
Want voor riskant werk op hoogte, zoals dat van een schoorsteenveger, eist de Arbowet de nodige veiligheidsmaatregelen.
Schoorsteenvegers werkten vroeger altijd van boven naar beneden, hetgeen zelden problemen opleverde.
En bij woningen met een plat dak zal dat nog steeds zo zijn. Maar:....
Bij schuine daken moeten nu stellingen of andere speciale apparatuur gebruikt worden, die een opdracht complexer maken.
Niet alleen ingewikkelder, maar ook tijdrovend, dus: veel duurder.
En aangezien we een broertje dood hebben aan geld wegsmijten, kiezen we vaak voor de goedkoopste oplossing.

Een schoorsteenveger zal nu vaak het rookkanaal van onderaf vegen. Met alle bijbehorende risico's !
Want een bocht in een rookkanaal is zo moeilijker te reinigen, waardoor zich juist daar vaak verbrandingsresten ophopen.
Uiteindelijk -zelfs als uw woning een schoorsteenbrand overleeft- is goedkoop vegen bijna altijd duurder!
Tot slot:
Het beroep van schoorsteenveger is in ons land niet beschermd. Iedereen kan zich dus schoorsteenveger noemen.
Wel is er een bond van erkende, gediplomeerde schoorsteenvegers: de ASPB