U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Donderdag 27 juli 2006:
Ommen (Zeesserweg):
Exploderende gasflessen leggen woning in puin tijdens brand.

De laatste foto's vóór de grote klap...

.
.
.

Een blik vanuit de hoogwerker van de Zwolse brandweer

.

.

Bij het ernaast gelegen pand werd het bij de explosie beschadigde dak gerepareerd, nog snel, voordat de bouwvakvakantie begint.
s
.

.

.

Rechts: bij de buren sneuvelde, behalve veel dakpannen, een ruit op de begane grond en sloegen splinters uit het houtwerk .
.

Foto's: o.a. Don Stolwijk - U S Media
Meer info en foto's op de site van de brandweer Ommen

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.