U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Vrijdag 4 augustus 2006:
Borger: wateroverlast na hevige stortregens

Net als veel andere plaatsen in Drenthe heeft Borger vandaag te kampen gehad met flink wat wateroverlast.
Op de wekelijkse braderie aan de Bloemdijk dreef -letterlijk- alle koopwaar in het water.
De brandweer maakte hier de straatputten los en daarna zakte het water al vrij snel.
Daarna reden de Dennis-boys naar camping Hunzedal, waar het water al halverwege de tenten stond.
Hier moest dus flink wat overtollige nattigheid weggepompt worden.
Ook op diverse adere plaatsen in Borger werden pompen ingezet bij huizen, die dreigden onder te lopen.
Bij het bekende Hotel Bieze moest de kelder worden leeggepompt.

© www.kilroy.nl

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.