U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina


Vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2006
Mariënberg ( Overijssels Kanaal Almelo de Haandrik ):
Kanaal gestremd vanwege gezonken caisson

Rond acht uur zaterdagmorgen werd de zoek- en bergingsoperatie aan het Overijssels Kanaal bij Kloosterdijk, die vrijdagavond werd afgebroken, voortgezet.
Nu werd er zwaar bergingsmaterieel ingezet, waaronder twee kranen.
De sleepboot werd met de intacte caisson en de resten van de gezonken bak naar de overzijde van het kanaal getrokken.
Daar werd de dekplaat van het gezonken caisson opgetild en vervolgens onder grote hoeveelheid piepschuim door getrokken.
Om te voorkomen, dat het piepschuim in het kanaal belandde, werd dit tot op de laatste stukjes bijeengezocht en met een vracht- en een bestelwagen afgevoerd.
Dit alles gebeurde onder het wakend oog van schipperhond Lena, die daarna de gehele dag zoetbracht met talloze dringende verzoeken aan toeschouwers, om haar stokken te laten apporteren
.
Nadat "Operatie Piepschuim" afgerond was, werd het tijd, op zoek te gaan naar de verblijfplaats van de verdwenen caisson.
Hiertoe werd een bootje met een 3D sonar te water gelaten, dat enige tijd later het door de sleepboot afgelegde traject volgde - in omgekeerde richting.   
Achter de ligplaats van de sleper was niets op het scherm te ontdekken op de bodem van het ter plaatse slechts drie meter diepe kanaal, zodat men verder op weg ging naar richting Hardenberger haven.
Geruime tijd later kwam de zoekboot daar aan, zonder ook maar een spoor van de verdwenen anderhalf meter hoge bak gevonden te hebben !
Teleurgesteld zette men weer koers richting Mariënberg.
Tegen het eind van de middag besloot men dan maar ook vóór de ligplaats van sleepboot te gaan zoeken.
Het leek 'n onlogische beslissing, maar 't bleek geen slecht idee, want het caisson dook daar opeens op het beeldschermpje op !
.


.


. .

Nadat de caisson gelokaliseerd en van een boei voorzien was, zocht een manier om de gladde bak, die scheef en vrij diep in de modder lag en geen enkel "aanpikpunt" had, veilig boven water te krijgen.
Een poging om er singels omheen te leggen mislukte, toen twee singels losschoten bij het proeftillen.
Na lang beraad opperde iemand het idee, om de bak aan één kant op te tillen en er vervolgens een staalkabel onderdoor te trekken.
Van beide kanaaloevers trok men de kabel zo onder de bak door, waarna deze -zij het scheef- opgetild kon worden.
Tot ieders verbazing doken opeens Sinterklaas en Zwarte Piet op, die de harde werkers van knapperverse pepernoten voorzagen!.
.

Uiteindelijk tegen het eind van de wolkenvrije -dus koude- avond, kwam de bak tot ieders vreugde langzaam, maar zeker boven water.
Maar  deze was uiteraard nog gevuld met tonnen water en moest eerst worden leeggepompt.
Om de zaak te versnellen liet men een trekker met giertank en pomp aanrukken, die de reeds geplaatste dompelpomp uit de sleepboot ontlastte.
Toen de bak vlak voor het aanbreken van de zondag eindelijk leeg was, kon deze voorzichtig om de Manitex bergingswagen getild worden.
Daarna volgde een voorzichtige tocht met de zwaar-transportwagen naar Hardenberg.
En zo kwam een eind aan een avontuur, dat vrijdag in de loop van de middag begon.

Foto's: Don Stolwijk - U S Media

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.