U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Woensdag 18 januari 2006
Hardenberg (brandweerkazerne):
Overdracht nieuwe Ssangyong Rexton terreinwagen voor de officier van dienst

Brandweercommandant Ing. Martin Cuperus neemt de sleutels van de terreinwagen in ontvangst...

...en geeft ze gelijk door aan OvD Gerrit Pullen

Even poseren voor de nieuwe aanwinst

Ter vergelijking de OvD-wagens: de oude Ford Maverick, de nieuwe Ssangyong en de Toyota van de OvD van Ommen

.
Een blik op het Crash Recovery System, dat een waardevolle bron van voertuiginfo voor de brandweer is...

....en tot slot nog een leuk plaatje op de Vechtoever tegenover het politiebureau.

© Don Stolwijk - U S Media

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.