U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Maandag 20 maart 2006:
Witharen ( De Haar ) :
Boerderij door brand verwoest.

Meer foto's op de website van de brandweer Ommen

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.