U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Zaterdag 13 mei 2006:
Hardenberg ( kruising Europaweg-Molenplein):
Automobilist ernstig gewond bij frontale aanrijding

(Let op: dit zijn vidcaps; geen foto's)© Arjan Prins - www.kilroy.nl - U S Media
Op alle afbeeldingen op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermd materiaal
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per afbeelding.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.