U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Vrijdag 19 januari 2007
Veel schade door zware storm rond
Dedemsvaart, Lutten en Elim
(Update 19:28 uur)

Veel werk voor de brandweer vanwege stormschades

De Dedemsvaartse brandweer had
tot diep in de nacht gewerkt om de niet-aflatende stroom stormschademeldingen af te werken.
Ook vanmorgen kwamen er weer voortdurend hulpverleningsverzoeken binnen.

Zo waren er bij een woning aan het Rheezerend bomen ondermijnd, die bij buren in de tuin en tegen de woning dreigden te vallen.
Hier kwam de 's nachts nog vlijmscherp geslepen kettingzaag goed van pas, maar was ook de nodige spierkracht nodig.
Veel rust was de Dedemsvaarters niet gegund, want direct daarop kwam de volgende aanvraag al weer binnen...


't Bergje: waterleiding gebroken door boomwortels

Er werd namelijk gemeld, dat er aan 't Bergje nabij Dedemsvaart een waterleidinglek in het wegdek was ontstaan.
Boomwortels, die door de storm in beweging kwamen, waren waarschijnlijk de oorzaak van de breuk.
Inmiddels waren al tienduizenden liters drinkwater het weiland in gestroomd.
Ook hier werd om de inzet van de Dedemsvaartse brandweer verzocht.
Men besloot de boom, die de ellende had veroorzaakt, om te zagen, om herhaling te voorkomen.
Geen sinecure, want het ging om een fors exemplaar.
De weg werd afgezet en al snel kerfde de knetterbijl van de brandweer diepe wonden in de bast.
Geheel als gepland ging de flora languit plat over het asfalt en kon daarna in hanteerbare brandhoutmootjes getransformeerd worden. 
Vervolgens kon de aannemer aan de slag om de waterleiding te repareren.

Ook in de omgeving bleek de zware storm veel schade te hebben aangericht.
Zo was de bakstenen en houten gevel van een grote boerenschuur aan de Noord-Stegeren door het natuurgeweld ingestort.
Naast de ingang van begraafplaats aan de Noord-Stegeren had een grote boom donderdag zijn voorlaatste rustplaats gevonden.
Ook aan de Dedemsvaartseweg (Lutten) waren veel bomen gesneuveld of hadden grote takken verloren.
De anders zo landelijke rust werd dan ook overal verstoord door het kenmerkende geluid van kettingzagen.
Hoogwerkerverhuurders meldden vrijdag, dat er wijd en zijd geen hoogwerkers voor het toppen van bomen meer beschikbaar zijn.


Lutten: bomen storten zich op schuur vol brandhout

De storm van donderdag 18 januari betekende het einde voor tienduizenden niet al te sterke bomen.
De meeste sneuvelden anoniem ergens in een bos, maar sommige zorgden voor het nodige spektakel.
Zo kwamen donderdagmiddag rond vier uur twee bomen met denderend geraas naar beneden aan de Dedemsvaartseweg in Lutten.
Hun val eindigde in de tuin van de buren.....boven op een schuur, die vol lag met in keurige blokken gehakt brandhout.
De bergplaats werd daardoor volledig vernield.

Lutten: boom dreigt tegen Nederlands Hervormde kerk te vallen

Het was een dag vol hulpverleningsuitrukken voor de brandweerkorpsen in de regio IJssel-Vecht.
Vrijdagmiddag even na twaalven rukte de Slagharense brandweer uit naar de Nederlands Hervormde kerk aan de Anerweg Noord.
Daar was een reeds overleden boom zo scheef komen te staan, dat hij tegen de zijmuur en de ramen van de kerk dreigde te vallen.
De boom moest met spoed omgezaagd worden, want de aarde er omheen was al vervaarlijk aan het openbreken.
Men liet een hoogwerker van de firma Oostenbrink aanrukken om eerst de top uit de boom te kunnen ketting-zagen.
Dra kwam de ene tak na de andere krakend naar beneden en tegen tweeën stond alleen het onderste deel van de stam nog overeind.
Ook daar werd korte metten mee gemaakt.
Na een kop koffie en een bakje kibbeling in gebouw de Schalm vertrokken de spuitgasten richting kazerne.Rond Elim was er vanmorgen ook zat te doen voor de -in dit geval Hoogeveense- brandweer.
Aan de Ritmeesterweg vormden grote half afgescheurde takken, die boven en op de rijbaan hingen, een gevaar voor het verkeer.
Ook hier werd een kettingzaag ingezet om het gevaar te keren.
Op de Riegshoogtendijk en de Hoogeveenseweg waren de gevolgen van de storm ook duidelijk zichtbaar.
Boomresten, die een gevaar voor weggebruikers vormden, werden hier door de gemeente opgeruimd.
Maar afgescheurde takken en omgewaaide bomen, die verder van de weg liggen, zullen nog lang als souvenir aan 18-1-2007 dienen.
Aan de Hoogeveenseweg nabij Schuinesloot was zelfs een aluminium lichtmast volledig afgescheurd.De bij deze reportages behorende uitgebreide fotoseries volgen in het begin van de avond!


www.kilroy.nl

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.