U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Donderdag 24 januari 2007
A37 ter hoogte van de afslag Veenoord:
Dura Vermeer legt snelwegasfalt van de rol

Een deel van het ruim 400 meter lange testtraject van de A37, waar Dura Vermeer bij wijze van proef asfalt "van de rol" legt.

Een nieuwe rol ZOAB nadert de plaats, waar het rijbaan-breed gelegd zal worden. Er werken twee van deze machines full time.
Eerst worden twee latten op de plaats gelegd, waar de ene rol aansluit op de volgende

Het kant-en-klare asfalt op rol wordt in een fabriek in Wildervank gefabriceerd en per vrachtwagen aangevoerd.
Op deze manier kan er bij lage temperaturen gewerkt worden, hetgeen met de concentionele legmethodes niet mogelijk is.
Op bovenstaande foto ziet u, hoe de beschermlaag voor de onderzijde voorzichtig "afgepeld" wordt.

Voorwaarde is wel -maar dat geldt ook voor de alle methodes- dat de ondergrond droog is. Dit vanwege de hechting.
.
.

Het materiaal wordt nauwsluitend tegen het reeds gelegde asfalt aan gelegd. Dit asfalt op rol wordt compleet met belijning aangeleverd.

Hier wordt de 3.60 meter brede linker rijstrook aangelegd; later vanmiddag volgt de rechter en tot slot de vluchtstrook, die 3 meter breed is.
.
Links: de oppervlaktetemperatuur wordt gemeten (hier 12 graden); rechts: de afgedichte aansluiting


Vervolgens wordt bepaald, waar de lagen op elkaar zullen worden aangesloten... .
...en wordt het materiaal met een rijdende cirkelzaag doorgesneden. Restmateriaal wordt direct weggezogen.

Daarna worden de afgesneden stukken asfalt verwijderd...

.
In de volgende fase wordt de onderlaag, die een metalen raster bevat, door middel van inductie verhit tot 150 tot 200 graden Celsius.
Op deze manier wordt de asfaltmat aan de onderlaag vastgesmolten.

Boven: de twee inductiespoelen. Dit Roll Pave procedé gaat gepaard met zeer hoge stroomsterktes.

Direct daarop wordt het zojuist verhitte materiaal met een wals aangedrukt voor optimale hechting.


Tot slot worden de eventuele openingen zorgvuldig gedicht met teer, waarna de volgende rijstrook gelegd kan worden.
Naar verwachting zal het ruim vierhonderd meter lange proeftraject vandaag afgerond worden.

Meer informatie over dit procedé vindt u hier

Reportage: Don Stolwijk - U S Media - www.kilroy.nl

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.