U S Media.
Op alle foto's rust auteursrecht;
zie de mededeling onderaan de centrale nieuwspagina

Donderdag 8 maart 2007
Bergentheim (Van der Pijlweg ):
Brand slaat over op bedrijfsloods met vuurwerkopslag
.

Tot ieders verbazing ging tijdens de GRIP-1-alarmering de brug open !

....

.
....

.
....

.
...
.
....

Links: de onthutste eigenaar van het bedrijf wordt door de politie op zijn gemak gesteld. Rechts: tankwagen van de Ommer brandweer.

De blusgroep van Gramsbergen arriveert.

......

Foto's: © Don Stolwijk - U S Media

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.