©


Zaterdag 30 juni 2007
A28 : uittocht TT
(Een bijdrage van Henry Wallinga en Hans Spang)

Foto's Henry Wallinga - A28 bij de Lichtmis


.

.


.
.
.
.


.

Foto's: Hans Spang - A28 bij Hoogeveen-Oost
Foto's:
Henry Wallinga - www.zwartewaterkrant.nl

Hans Spang - www.kilroy.nl

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.