©


Zondag 1 juli 2007
Coevorden:
* Sloopwoning aan de Oostersingel brandt af na brandstichting
* Stroomstoring in Coevorden
* Binnenbrand bij diervoederfabriek IAMS


.

.
.
.
.


Binnenbrand na kortsluiting bij IAMS


.
Er werd hard gewerkt door Essent-medewerkers om de stroomstoring te verhelpen


Foto's:
Don Stolwijk - U S Media

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.