©


Dinsdag 3 juli 2007
Indrukwekkende wolkenformaties als voorboden van nieuwe hoosbuien.
.

.

Foto's:
Arjan Prins - www.kilroy.nl (1-3)
Don Stolwijk - U S Media
(overige)

Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.